Infrastructuur erkende verenigingen

Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas lokaal erkende culturele verenigingen ondersteunen om op het grondgebied Sint-Niklaas een gebouw aan te kopen, te bouwen, te verbouwen, in te richten en/of uit te rusten.

Vul het aanvraagformulier in vóór de aanvang van de werken en bezorg dit bij voorkeur digitaal aan de dienst ondersteuning cultuur en vrije tijd.

  • Het ingevulde aanvraagformulier
  • Raming van de totale kostprijs of aankoopprijs
  • meest recente statuten van de vereniging
  • eigendomsbewijs (bij aankoop of nieuwbouw)
  • geregistreerd huurcontract (bij verbouwing/inrichting)
  • aankoop- en/of betalingsbewijzen
  • 50% van de reëel verrichte uitgaven met een maximum van 1.240 euro / 5 jaar (feitelijke verenigingen) en 7.440 euro / 5 jaar (vzw)

    Niet cumuleerbaar met andere stedelijke subsidie

Je moet voldoen aan de voorwaarden uit het subsidiereglement.

Administratief team cultuur en vrije tijd

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen