Subsidie voor (semi-)professionele kunstenorganisaties

Ben je een (semi-) professionele kunstenorganisatie, vraag dan voor 31 mei 2023 een subsidie aan voor de komende 3 jaar.

De stad Sint-Niklaas ondersteunt de (semi-) professionele kunstenorganisaties. Wie voldoet aan de voorwaarden, krijgt op basis van het ingediende dossier een jaarlijks bedrag.

Vul het aanvraagformulier digitaal in, ten laatste op 31 mei 2023. De dienst cultuur brengt de aanvragers op de hoogte van het resultaat voor 1 juli 2023.

Vul het aanvraagformulier in.

Het totaal budget van 40.000 EUR wordt verdeeld door een beoordelingsjury op basis van de ingediende dossiers. De toegekende  subsidie wordt de komende 3 jaar toegekend aan kunstenorganisaties die in aanmerking komen.

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet de aanvrager aan volgende voorwaarden/criteria voldoen:

  1. heeft zijn zetel in Sint-Niklaas;
  2. is een collectief, vereniging of een instelling, die opereert binnen de contouren van het kunstendecreet (het gaat dus bijvoorbeeld niet om erfgoed of sociaal-cultureel werk, ook individuele kunstenaars komen niet in aanmerking);
  3. heeft een aantoonbare werking en impact in de stad (dat wil zeggen een lokale verankering aantonen);
  4. bewijst zijn professionaliteit;
  5. kan een kwaliteitsvol inhoudelijk concept en concrete (uit)werking voorleggen;
  6. heeft een langetermijnvisie en expliciteert ambities;
  7. heeft een werking die niet strijdig is met de missie en visie van de stad;
  8. geeft aan waarvoor de middelen aangewend zullen worden;
  9. geeft een gedegen financiële en transparante onderbouw van de werking en de personeelsinzet aan;
  10. ontvangt geen andere stedelijke werkingssubsidies.

Bij voorkeur is uw organisatie ‘selfsupporting’ en heeft ze een professionele spil. Coproducties en samenwerkingen met de stad worden gewaardeerd.
Jaarlijks wordt een korte verantwoordingsnota aan het stadsbestuur.

Subsidiereglement

Bekijk alle voorwaarden in het subsidiereglement.

Ondersteuning cultuur en vrije tijd

Grote Markt
45
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen