Uitbatingsvergunning

Een uitbatingsvergunning is verplicht voor feitelijke verenigingen en vzw’s die op het grondgebied van de stad beschikken over een publiek toegankelijk lokaal of ruimte die permanent is ingericht om te worden gebruikt voor het verstrekken van dranken en/of maaltijden.

Let op! Wil je ook alcoholische dranken schenken, dan moet je naast de uitbatingsvergunning ook beschikken over een drankvergunning afgeleverd door stad Sint-Niklaas. Meer info hierover vind je hier.

Uitbatingsvergunning aanvragen

De feitelijke vereniging of vzw die een drank- en/of eetgelegenheid wil uitbaten, moet voorafgaand aan de uitbating, een aanvraag hebben ingediend.

  Indien de onderzoeken zonder opmerkingen zijn, verleent het college van burgemeester en schepenen een uitbatingsvergunning voor een termijn van 5 jaar.

  Een uitbatingsvergunning is een verplichte vergunning voor alle feitelijke verenigingen en vzw’s op het grondgebied van Sint-Niklaas die een publiek toegankelijk lokaal of ruimte die uitbaten die is ingericht om dranken en/of maaltijden te verstrekken.

  Een uitbatingsvergunning is 5 jaar geldig.

  Bij een aanvraag moet je volgende zaken toevoegen:  

  • de (oprichtings)statuten. Of de meest recente statuten bij een verlenging van de uitbatingsvergunning;
  • de huidige samenstelling van de raad van bestuur;
  • een plan of schets op schaal van de lokalen die door de vereniging worden gebruikt;
  • een afschrift van het verzekeringsattest objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing;
  • de activiteitenlijst of –kalender van het vorig jaar.

  Gelijktijdig met de aanvraag moet de vereniging of vzw zelf een brandveiligheidsonderzoek aanvragen bij de Hulpverleningszone Waasland.

  Ondersteuning cultuur en vrije tijd

  Grote Markt
  45
  9100
  Sint-Niklaas
  bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen