Participatie- en netwerktraject voor nieuwkomers

Social media sharing

Het participatie- en netwerktraject is één van de vier onderdelen van het inburgeringstraject. De inburgeraar versterkt en verbreedt het eigen sociaal netwerk tijdens minimum 40 uur. Dat kan bijvoorbeeld in een buddyproject, een stage bij een bedrijf, vereniging of lokaal bestuur, via vrijwilligerswerk, deelname aan activiteiten in een buurthuis … De inburgeraar kan ook verschillende activiteiten combineren. De activiteiten gebeuren in een Nederlandstalige context en moeten participatie op sociaal vlak bevorderen.

Logo van de participatie- en netwerktrajecten

Het participatietraject is vanaf 1 januari 2023 onderdeel van het inburgeringstraject, volgens het decreet van 7 juni 2013.

We werken al samen met een aantal vaste partners waaronder:

Voor wie?

Verplichte inburgeraars die niet werken of studeren zijn verplicht om het participatietraject te doen.

Het is optioneel voor:

 • niet-verplichte inburgeraars,
 • verplichte inburgeraars die werken of studeren. 

Rol van de inburgeraar

De inburgeraar is verantwoordelijk om een aanbod te zoeken, maar kan hierbij ondersteuning krijgen van de trajectbegeleider van het Agentschap Integratie en Inburgering. De inburgeraar:

 • zoekt de activiteit(en),
 • legt contact en maakt afspraken,
 • laat het bewijs van deelname ondertekenen door de contactpersoon van de activiteit.

Er zijn heel veel verschillende activiteiten mogelijk. Ze moeten voldoen aan twee criteria:

 1. Het bevordert participatie op sociaal vlak, zodat de inburgeraar een steviger en breder  sociaal netwerk uitbouwt in België.
 2. Het vindt plaats in een Nederlandstalige context, zodat de activiteit een oefenkans Nederlands kan zijn.

De trajectbegeleider beoordeelt samen met de inburgeraar of het initiatief past in het participatietraject. Lokale besturen checken of het aanbod, dat zij ontsluiten, voldoet aan deze criteria.

Lokale besturen zorgen voor een brede waaier aan activiteiten, zodat alle inburgeraars iets vinden dat aansluit bij hun interesses en mogelijkheden.

Enkele voorbeelden

De inburgeraar heeft veel beslissingsruimte om het participatietraject in te vullen naargelang de eigen interesses, noden en wensen. De inburgeraar mag met een eigen voorstel komen.
Inburgeraars kunnen:

 • met een buddy op stap gaan, 
 • deelnemen aan conversatiegroepen om Nederlands te oefenen, 
 • zich inschrijven voor een cursus om iets nieuw te leren (bv. fietsen of computervaardigheden), 
 • deelnemen aan de activiteiten van lokale verenigingen (bv. een vrouwengroep van Femma), 
 • sociale activiteiten op de school van hun kinderen, 
 • een eerste werkervaring opdoen via vrijwilligerswerk of een stage, 
 • zich inschrijven bij de lokale sportclub (bv. voetbal), 

Ook informele participatie is mogelijk. Inburgeraars kunnen informele contacten hebben die volledig binnen de visie van het participatietraject vallen. Bijvoorbeeld: een Nederlandstalige heeft vaak contact met een inburgeraar in de straat. Ze doen regelmatig een babbeltje en drinken samen koffie.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen