Feestmateriaal ontlenen

Organiseer je een evenement en heb je nog materiaal nodig? Dan kan je hier een aanvraag indienen om feestmateriaal te huren. Je kan bijvoorbeeld tafels, stoelen, tentjes, plankenvloeren, toiletwagens, podia, afvalcontainers of allerhande elektrisch materiaal huren bij de stad.

Feestmateriaal aanvragen

Feestmateriaal kan ten vroegste 6 maanden en ten laatste 2 weken voor de start van je activiteit aangevraagd worden.

Opgelet: Vooraleer je materiaal kan ontlenen moet je een geregistreerd gebruiker zijn.

Bevestiging van feestmateriaal

De klant zal steeds binnen de 3 werkdagen na ontvangst van de aanvraag, per e-mail of telefonisch worden gecontacteerd.

Het is altijd mogelijk dat een deel van het materiaal dat je aanvroeg niet beschikbaar is.

De foto's van het feestmateriaal kunnen je helpen om het juiste materiaal te bestellen. Bekijk zeker ook de handleidingen over het opstellen en inladen van tenten.

De kostprijs is afhankelijk van welk feestmateriaal je precies wil huren. Meer informatie vind je in het aanvraagformulier onder 'Meenemen'.

Evenementen die georganiseerd worden door of in samenwerking met de stad, krijgen voorrang. Daarna krijgen activiteiten van Sint-Niklase verenigingen voorrang. We lenen geen materiaal uit voor private, niet-publiek toegankelijke activiteiten. Je kan enkel materiaal ontlenen op het grondgebied van Sint-Niklaas.

Team feestelijkheden

9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen