Buddywerking

Mensen zijn heel veerkrachtig, maar soms zijn er momenten waarop je denkt: dit lukt me niet alleen. Of heb je gewoon nood aan gezelschap, iemand die er is voor jou. Voor zo'n momenten is een buddy welkom. Buddy’s werken op verschillende manieren. Soms zijn ze enkel een luisterend oor, maar ze kunnen je ook helpen om terug meer buiten te komen, of als je een kindje krijgt, op school en nog zo veel meer. Hieronder vind je een kort overzicht van de buddywerkingen in Sint-Niklaas. Je kan er aankloppen als je het moeilijk hebt, maar je kan je er ook aanmelden om een buddy voor iemand anders te zijn. In het welzijnshuis vind je alvast volgende buddywerkingen: welzijnsbuddy, Sinimaat (cultuurbuddy) en buddy aan de wieg. Daarnaast heb je in Sint-Niklaas ook nog buddywerkingen rond mentaal welzijn, borstkanker, voor studenten, om taal te oefenen en om gezinnen te helpen.

Welzijnsbuddy

Deze buddywerking is er specifiek voor mensen met minder kansen. Deze buddywerking is er op gericht om het sociale netwerk van een kanszoekende te vergroten en zijn of haar sociaal isolement te verkleinen. Dit gaat van samen een koffie drinken tot kleine ondersteuningen zoals bijvoorbeeld een brief uitleggen.

Contact & meer info

 • Dienst Maatschappelijke Activering
 • E-mail: buddywerking@sint-niklaas.be 
 • Tel: 0478 63 92 44
 • Adres: Welzijnshuis, Abingdonstraat 99, Sint-Niklaas
Is generated

Sinimaat (cultuurbuddy)

Via een 'sinimaat', wil men mensen met minder kansen een duwtje in de rug te geven op vlak van vrije tijd, vakantie of cultuur. Zo kan een sinimaat meehelpen met de voorbereidingen en zelf mee gaan op uitstap, evenement of vakantie.

Contact & meer info

 • Dienst Maatschappelijke Activering, Saavik Gevers
 • E-mail: saavik.gevers@sint-niklaas.be
 • Tel: 0478 63 92 44
 • Adres: Welzijnshuis, Abingdonstraat 99, Sint-Niklaas
Is generated

flyer Sinimaat

flyer sinimaat voor promo buddywerking
Sinimaat

Buddy bij de wieg

Een buddy bij de wieg Sint-Niklaas begeleidt een maatschappelijk kwetsbaar gezin gedurende de periode van de zwangerschap en de geboorte tot de leeftijd van 1 jaar. Een buddy ondersteunt niet met middelen, maar een buddy luistert en zoekt samen met het gezin naar oplossingen bij een probleem. Hij/zij neemt de rol op van coach en verwijst door naar organisaties die het gezin kunnen helpen. Een buddy gaat dus niet zelf aan de slag, maar helpt het gezin zich sterker te voelen in hun kwetsbare situatie.

Contact & meer info

Is generated
logo buddy bij de wieg

Buddywerking CGG en Samana

 1. Buddywerking in samenwerking met Samana: Als je psychisch kwetsbaar bent, raak je gemakkelijk sociaal geïsoleerd. Contact met anderen is dan niet evident meer. Binnen de Buddywerking wordt een vrijwilliger (de buddy) in contact gebracht met een persoon met een psychische kwetsbaarheid. Ze ontmoeten elkaar om op regelmatige basis leuke dingen te doen zoals naar de film gaan, gaan wandelen, samen een koffie drinken … Buddy’s zijn met andere woorden voor hun deelnemer een brug naar de buitenwereld. Heb je interesse? Meer info vind je op www.buddywerking.be of 0491 39 29 50.
 2. Samana Duowerking verbindt mensen met een chronische ziekte of een zorgnood, mantelzorgers en vrijwilligers voor een warm sociaal contact. De verbinding krijgt vorm door het samenstellen van duo’s. Elk duo spreekt regelmatig af om samen iets te doen wat voor allebei deugd doet, op maat van het duo zelf. Zo ontstaan betekenisvolle één-op-één contacten, waardoor iedereen groeit. ​Heb je interesse? Meer info vind je op www.samana.be of bel 09 267 53 53.

Contact & meer info

Centrum Geestelijke gezondheid de 3 stromen en Samana

Buddywerking Vlaanderen

Is generated

Odibuddy

Tijdelijk buddyproject tijdens de coronacrisis voor studenten van Odisee Hogeschool. Odibuddy's zijn studenten die medestudenten helpen in deze moeilijke tijden. Hoe? Eenvoudigweg door een luisterend oor te bieden of te helpen met praktische en studiegerelateerde vragen. Het project is een initiatief van de Algemene Studentenraad.

Contact & meer info

Odisee Hogeschool

Is generated

Buddywerking Amazone (buddy bij borstkanker)

Amazone is een onthaalcentrum en lotgenotengroep voor vrouwen met borstkanker die vooral in het Waasland werkt. De begeleiding gebeurt door vrouwen die zelf een operatie hebben ondergaan.

Amazone heeft ook een buddywerking,  dit is een persoonlijke begeleiding en opvolging op maat voor en door een lotgenote in een moeilijke periode.

Contact & meer info

 • E-mail: e.beck7@gmail.com
 • Tel: 03 779 98 26
 • Adres: Leopold II-laan, 20, 9100 Sint-Niklaas
Is generated

Wiegwijs Waasland

Als buddy bied jij ondersteuning bij kwetsbare gezinnen. Je ondersteunt ouders wekelijks gedurende een jaar bij hun opvoedingsvragen. Bijvoorbeeld door samen een spel te spelen, te helpen bij het huiswerk, het gezin de weg tonen naar vrijetijdsbesteding (speelpleintjes, bibliotheek, spelotheek…). Maar ook de ouders helpen met wat papierwerk, bruggen maken naar dienstverlening  voor het gezin (scholen, OCMW…). 

Contact & meer info

Is generated

Wiegwijs

Volwassen anderstaligen die al vrij behoorlijk Nederlands praten en begrijpen, kunnen een taalbuddy aanvragen.

Het is de bedoeling om het Nederlands verder te oefenen of te verbeteren en om aanvullend hulp te bieden bij het proces van maatschappelijke integratie.

We gebruiken vrij veel verschillende werkvormen. Meestal komt men samen om te praten over alledaagse dingen. Of er worden dingen samen gedaan, bv. samen gaan markten, een tentoonstelling bezoeken, naar de bib, doorverwijzing naar diensten…

Contact & meer info

 

Is generated
logo bonangana

Buddy voor jongdementie

Als buddy kan jij het verschil maken voor iemand met jongdementie. Je kan een luisterend oor bieden aan een jonge persoon met dementie en hem of haar een moment van afleiding en ontspanning bezorgen. Terwijl je een persoon met jongdementie begeleidt, krijgt de mantelzorger even tijd om uit te wisselen met lotgenoten of om een andere activiteit te doen.

Contact en meer info

Is generated
buddy jongdementie
logo compagnon

Vlaamse buddywerkingen

Hieronder vind je een kort overzicht van buddywerkingen die actief zijn in heel Vlaanderen en dus ook in Sint-Niklaas. Door op de link te klikken, kom je op de website van de werking terecht.

Voor mensen met een beperking:

 • KVG Buddy: samen sporten of op stap gaan met een persoon met een beperking
 • Circuit Sortie: samen op weg naar je meest gemiste plekje, voor meer sociale contacten voor mensen met een beperking

Voor jongvolwassenen met kanker:  

 • Buddywerking van Kom op tegen Kanker: De buddywerking van Kom op tegen Kanker koppelt een jongvolwassene met kanker aan een buddy. Die buddy is vertrouwd met kanker en alles wat erbij komt kijken.

Voor mensen die geadopteerd zijn:

 • A-Buddy: Veel geadopteerden willen graag praten met iemand die ook geadopteerd is. En heel wat volwassen geadopteerden willen iets betekenen voor andere geadopteerden. Dat kan via a-buddy.

Voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (bv. na een verkeersongeval):

 • Buddyproject five2nine van Rondpunt: Voor jongvolwassenen (16 - 35 jaar) met een NAH die het moeilijk vinden om de vrije tijd op een zinvolle manier in te vullen. Samen met Rondpunt gaat men op zoek naar een leeftijdsgenoot om samen leuke activiteiten te doen en je netwerk uit te breiden!
Is generated

Uilenspel

De vrijwilligers van Uilenspel begeleiden gedurende 1 uur per week een kindje aan huis. Tijdens het begeleidingsuurtje werkt de vrijwilliger aan de schoolse basisvaardigheden en motivatie van het kind via het principe van 'spelend leren'. We lezen verhaaltjes, knutselen, doen huiswerk en maken vooral veel plezier! De Uilenspelvrijwilligers gaan langs bij kindjes uit de 3de kleuterklas, het 1ste en 2de leerjaar.

Contact & meer info

Jonas Vanderhaegen, Uilenspel vzw

Is generated
logo uilenspel
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen