Hulp hoge energiefactuur

Social media sharing

Het stadsbestuur van Sint-Niklaas wil zoveel mogelijk inwoners helpen die door de stijgende prijzen voor stroom en verwarming in financiële nood dreigen te geraken. Wie de hoge energiefactuur moeilijk of niet kan betalen, kan voor hulp terecht in het welzijnshuis van Sint-Niklaas. Samen met een hulpverlener wordt naar de best mogelijke oplossing gezocht.

Om te voorkomen dat inwoners in zware financiële problemen geraken en de schulden zich opstapelen door de forse prijsstijging van elektriciteit en gas, springt het stadsbestuur bij waar het kan. De laagste inkomens kunnen rekenen op een éénmalige tussenkomst en krijgen hun eindafrekening terugbetaald. Wie net boven die laagste inkomensgrens zit, zal een deel van de eindafrekening terugbetaald krijgen.

Ook de middenklasse die worstelt met de hoge energiefacturen kan op hulp rekenen. Het stadsbestuur roept iedereen op om bij financiële problemen een hulpverlener te contacteren in het welzijnshuis van Sint-Niklaas. Het is belangrijk dit niet uit te stellen voor de moeilijkheden nog groter worden en de geldzorgen nog verergeren.

Het raadplegen van een hulpverlener in het welzijnshuis gebeurt in alle discretie. Wie voor het eerst een hulpverlener raadpleegt, kan aan de balie meteen een afspraak maken. De verdere afspraken en contacten verlopen rechtstreeks met de hulpverlener.

Samen wordt gezocht naar een oplossing op maat. Dat kan gaan om een geldelijke tussenkomst in de vorm van een renteloze lening, een elektriciteits- en verwarmingstoelage, het uittekenen van een evenwichtig en realistisch budgetplan tot bemiddeling voor een haalbaar afbetalingsplan bij de energiemaatschappij. De hulpverlener kan ook helpen bij het zoeken naar een goedkopere energieleverancier.

Ook voor wie verwarmt met stookolie of propaan zijn er tegemoetkomingen mogelijk. In alle gevallen is de boodschap van het stadsbestuur en de hulpverlening in het welzijnshuis: Stel niet uit. Kom erover praten.

Contact

Sociale dienstverlening

Abingdonstraat
99
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen