Verwarmingstoelage

Heb je een beperkt inkomen? Je kan een verwarmingstoelage aanvragen voor huisbrandolie of mazout in bulk, verwarmingspetroleum, huisbrandolie of mazout aan de pomp of propaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheid.

Je kan op drie manieren een aanvraag voor een verwarmingstoelage indienen:

  • In het welzijnshuis, tijdens het spreekuur van de sociale dienst, dagelijks van 8.30 tot 12 uur of op afspraak op dinsdagavond (16.30u - 19u).
  • In de deelgemeenten
  • Op papier: je kan de verwarmingstoelage ook schriftelijk aanvragen door een ondertekend aanvraagformulier samen met een kopie van de factuur te sturen naar welzijnshuis, Abingdonstraat 99 9100 Sint-Niklaas. Het aanvraagformulier vind je onder 'meebrengen'.

Vraag je toelage zeker aan binnen de 60 dagen na de levering.

Meer informatie vind je in de folder 'Verwarmingstoelage'.

  • Leveringsfactuur. Als je in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraag je aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de leveringsfactuur en een attest met  vermelding van het aantal appartementen waarvoor geleverd is.
  • Identiteitskaart.
  • Bewijs van gezinsinkomen (categorie 1 en 2), bijvoorbeeld meest recente aanslagbiljet, meest recente loonfiche, meest recente attest van ontvangen sociale uitkering, attest pensioen ...

of

  • Attest van schuldbemiddeling (categorie 3), enkel voor mensen in schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling.

Als je de verwarmingstoelage schriftelijk willen aanvragen, dan stuur je een ondertekend aanvraagformulier samen met een kopie van de factuur te sturen naar welzijnshuis, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas.

Je kan een toelage krijgen voor maximaal 1500 liter per kalenderjaar. De leveringen mogen gespreid gebeuren in het jaar. Het bedrag van de toelage schommelt tussen 0,14 en 0,20 EUR per liter en is minimaal 210 en maximaal 300 EUR voor 1500 liter.
 
Voor kleine hoeveelheden huisbrandolie of verwarmingspetroleum (lamppetroleum) die je aan de pomp aankoopt, voorzien we een vaste toelage van 210 EUR. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de vaste toelage.
Je moet in één van deze categorieën vallen om recht te hebben op een verwarmingstoelage.
 
  • Categorie 1: mensen die recht hebben op de verhoogde terugbetaling van de ziekte- en invaliditeitsuitkering én met een jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen dat niet hoger is dan 18.730,66 EUR verhoogd met 3.467,55 EUR per persoon ten laste*.
  • Categorie 2: mensen met een laag inkomen. Het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager dan of gelijk aan 18.730,66 EUR verhoogd met 3.467,55 EUR per persoon ten laste*. Voor de berekening van dat inkomen houden we rekening met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x 3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.
  • Categorie 3: wie in een collectieve schuldenregeling of schuldbemiddeling zit én de verwarmingsfactuur niet kan betalen.
*Om als persoon ten laste te worden beschouwd, moet het netto jaarinkomen lager zijn dan 3.200 EUR, de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen niet meegeteld.

Welzijnshuis

Abingdonstraat
99
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen