Voorschot op kinderbijslag

Bijna elk kind dat in België woont, heeft recht op kinderbijslag. Soms is er recht op een toeslag bij de kinderbijslag. Als de uitbetaling van de kinderbijslag te lang op zich laten wachten, kan je een voorschot aanvragen.

Als de uitbetaling van de kinderbijslag te lang op zich laten wachten, kan je bij een voorschot aanvragen.

Je kan voor een voorschot op kinderbijslag terecht bij de sociale dienstverlening van stad en OCMW in het welzijnshuis, of op bepaalde dagen in de deelgemeenten:

Belsele: woonzorgcentrum Het Lindehof, Kerkstraat 11, dinsdag van 15 tot 16 uur enkel op deze data: 4 september, 2 oktober, 13 november en 11 december 2018

Sinaai: deelgemeentehuis,  Dries 82, vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur enkel op deze data:
7 september, 5 oktober, 16 november en 14 december 2018

Nieuwkerken: deelgemeentehuis, Pastorijstraat 48, vrijdag van 11 tot 12 uur enkel op deze data:
7 september, 5 oktober, 16 november en 14 december 2018

Kun je moeilijk zelf langskomen? Bel voor een huisbezoek naar 03 778 66 66 (onthaalbalie welzijnshuis).

Het OCMW neemt binnen de dertig dagen een beslissing over je vraag.

Een geboorte geeft recht op kraamgeld en een adoptie op een adoptiepremie.

Kinderbijslag (of kindergeld) is het bedrag dat elke werknemer (of daarmee gelijkgestelde) maandelijks krijgt voor de opvoeding van zijn kind. Het bedrag van de kinderbijslag stijgt met het aantal kinderen in het gezin, tot het derde kind.

Bovenop de kinderbijslag kan je een toeslag krijgen volgens de leeftijd van het kind, zijn eventuele handicap of aandoening, of de ‘sociale’ categorie van het gezin waartoe de ouders behoren.

Meer informatie over kraamgeld, adoptiepremie en kinderbijslag aanvragen vind je op www.famifed.be. Famifed is het federaal agentschap voor kinderbijslag.

  • Identiteitsdocumenten
  • Bewijs van uitblijven uitkering
  • Bewijs van inkomsten en uitgaven
Je moet deze voorschotten terugbetalen op het moment dat je de achterstallige kinderbijslag krijgt uitbetaald.

Sociale dienstverlening

Abingdonstraat
99
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen