Pensioen

Social media sharing

De wettelijke pensioenleeftijd ligt in België op 65 jaar, maar je kan onder bepaalde voorwaarden vroeger met pensioen vertrekken.

Wanneer iemand op 65 (of ouder) zijn pensioen aanvraagt of wanneer een bruggepensioneerde de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, onderzoekt de Federale Pensioendienst automatisch of je recht hebt op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Dat gebeurt ook bij wie een uitkering voor gehandicapten of het leefloon ontvangt.

65-plussers die denken recht te hebben op een IGO, kunnen altijd zelf ook een aanvraag indienen bij de FPD. 

Je bent gepensioneerd? Je hebt vragen over je (toekomstig) pensioendossier?

Dan kan je voor meer info terecht bij:

De gratis pensioenlijn 1765  

Dit is één nummer voor de drie pensioeninstellingen (RVP, RSVZ en PDOS).
Openingsuren: elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur.
Hou je rijksregisternummer bij de hand.

 

Zitdagen van de pensioeninstellingen (RVP, RSVZ en PDOS) in Sint-Niklaas

De zitdagen in 't Punt in de Lamstraat in Sint-Niklaas gaan voorlopig niet door. Alle pensioenpunten blijven tot nader order gesloten door de coronamaatregelen. Je kan momenteel geen afspraken maken.

Pensioendienst blijft open via mypension.be en 1765

Je kan de Pensioendienst contacteren:

Communiceer online met de pensioeninstellingen

Je wil pensioen/inkomensgarantie voor ouderen aanvragen

Je kan je aanvraag ten vroegste één jaar voor de ingangsdatum van je pensioen indienen.

Je kan je pensioen/inkomensgarantie voor ouderen aanvragen:

Hulp of ondersteuning nodig bij de aanvraag van je pensioen/inkomensgarantie voor ouderen?

Als je hulp of ondersteuning nodig hebt bij de aanvraag van je rust- of overlevingspensioen of bij de aanvraag van de inkomensgarantie voor ouderen, kan je terecht bij de sociale dienstverlening van dienst mens in het welzijnshuis.

Voorschotten op je pensioen of inkomensgarantie voor ouderen

Heb je een aanvraag voor pensioen of inkomensgarantie voor ouderen ingediend, maar laat de uitbetaling op zich wachten? Dan kan je terecht bij de sociale dienstverlening van dienst mens in het welzijnshuis om een voorschot aan te vragen. Je moet de voorschotten terugbetalen zodra je jouw pensioen of inkomensgarantie voor ouderen ontvangt.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen