Lokaal netwerk

Je goed en kwalitatief kunnen ontspannen is belangrijk, maar het past niet altijd binnen het budget. Gelukkig zijn er in Sint-Niklaas veel organisaties die je hiermee kunnen helpen.

Agentschap voor Integratie en Inburgering (AgII)

Het Agentschap Integratie en Inburgering begeleidt inburgeraars doorheen hun inburgeringstraject. Zo leiden de trajectbegeleiders van het loket in Sint-Niklaas inburgeraars op maat toe naar vrijetijdsactiviteiten en -engagementen. Op deze manier wordt hun inburgering lokaal versterkt.

Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. Een moeilijke relatie. Persoonlijke moeilijkheden. Financiële, administratieve, juridische of materiële problemen. Problemen in je gezin, familie of je ruimere sociale omgeving… Het CAW biedt ook hulp aan slachtoffers en daders van geweld, misbruik en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven. Verder geven ze ook steun aan diegenen die het moeilijk hebben zodat ze zelf terug verder kunnen, bieden ze rust aan diegenen die dat kwijt en versterken ze de mogelijkheden van mensen en staan hen bij in het benutten van hun basisrechten. Het CAW wil elke vorm van uitsluiting bestrijden en opkomen voor een menswaardig leven voor iedereen.

De keerkring

vzw De Keerkring ontwikkelt en organiseert verschillende vormen van opvoedingsondersteuning voor verschillende doelgroepen van ouders én hun kinderen in onze huidige samenleving.  De keerkring ondersteunt ouders en hun kinderen ‘vandaag’ in het ontwikkelen van hun opvoedingsrelatie met de overtuiging dat dit een positieve impact heeft op de ouders en de kinderen van ‘morgen’ en op de samenleving.

De Springplank

De Springplank is meer dan enkel een voedselbedeelpunt. Naast deze hoofdtaak, kan je er  ook terecht voor een gesprek in de ontmoetingsruimte. Je kan er ook terecht voor deskundig advies. Daarnaast organiseert De Springplank ook activiteiten en vormingen.

Jongeren Advies Centrum (JAC)

Jongere zijn is niet altijd gemakkelijk. Er gaat van alles in je hoofd om. De dingen die je meemaakt, maken het niet altijd gemakkelijker. Soms kan je terecht bij vrienden en familie. Of vind je er zelf een weg doorheen. Maar iedereen kent ook momenten dat het helemaal niet meer lukt. En daar heb je recht op. Maar iedereen heeft ook recht op goede hulp. Blijf er dus niet mee zitten! Kom naar het JAC!

Ontmoetingshuis Zigzag

Zigzag is een huis waar volwassenen met verhoogde psychische kwetsbaarheid elkaar kunnen ontmoeten in een gezellig en alcoholvrij praatcafé. We organiseren ook samen betaalbare vrijetijds- en vormingsactiviteiten en bieden mogelijkheden om op vrijwillige basis een handje toe te steken binnen het ontmoetingshuis. Zigzag wil op deze wijze 'een veilige thuishaven' zijn en een 'uitvalsbasis' bieden naar de samenleving toe.

Psychiatrisch Centrum (PC) Sint-Hiëronymus

Psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus wil een toegankelijk en herstelgericht centrum zijn voor (jong)volwassenen en ouderen met een psychische kwetsbaarheid. Herstelgerichte zorg is voor ons een partnerschap tussen alle betrokken actoren, zowel van binnen als buiten ons centrum. Zorgen op maat doen we samen.

Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas (VLOS)

Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging die zich belangeloos inzet voor vluchtelingen, ongeacht hun sociale, religieuze of politieke achtergrond, en met bijzondere aandacht voor hen die geen wettige verblijfspapieren hebben. VLOS biedt hen humanitaire ondersteuning in hun zoektocht naar administratieve begeleiding, materiële hulp en opvang. VLOS is onderdeel van een breed netwerk en tracht lokaal, regionaal en nationaal op te komen voor een menswaardig bestaan voor vluchtelingen.

Wereldhuis Bonangana

Wereldhuis Bonangana is een sociaal-culturele vereniging uit Sint-Niklaas die werkt aan inburgering, participatie, emancipatie en ontmoeting van burgers, ongeacht kleur of herkomst. De 4 pijlers van de werking zijn Nederlandse taallessen voor volwassen anderstaligen, taalbuddy’s, huiswerkbegeleiding voor kinderen van de lagere school en sociaal-culturele activiteiten.

Wijkgezondheidscentrum (WGC) De Vlier

Wijkgezondheidscentrum De Vlier is er voor alle inwoners van Sint-Niklaas - inclusief deelgemeenten Sinaai, Belsele en Nieuwkerken. Een team van huisartsen, verpleegkundigen en kinesisten staat voor u klaar. Maar je kan er ook terecht bij de sociaal en psychiatrisch verpleegkundigen, diëtiste en psychologe van het centrum. De Vlier wil met zijn werking bijdragen aan een open, solidaire, rechtvaardige en duurzame samenleving met aandacht voor diversiteit in al zijn aspecten.

Zorgpunt Waasland

Dienstencentra zijn gezellige ontmoetingsplekken in jouw buurt met heel wat dienstverlening en activiteiten voor jong en ouder. Je kan er ’s middags komen eten, genieten van een bad of douche, je was doen, deelnemen aan activiteiten of gewoonweg binnenwippen voor een babbel. De dienstencentra trekken ook de buurt in en maken samen met jou van jouw buurt een warme buurt waar de buurtbewoners er zijn voor elkaar.

CC Sint-Niklaas

Cultuurcentrum Sint-Niklaas brengt kunst & cultuur voor iedereen! Het cultuurcentrum heeft elk seizoen een uitgebreide podiumprogrammatie. Ook wie graag een tentoonstelling bezoekt, is bij het cultuurcentrum aan het juiste adres.

d'Academie Podium

Wil je spelen met taal, stem, klanken, muziek, ritme, danspassen of choreografieën?  d’Academie Podium biedt tal van opleidingen in de podiumkunsten muziek, woord en dans.
Neem een kijkje op onze website voor meer informatie.

Jeugdwerk Ondersteunen in Sint-Niklaas (JOS)

JOS wil de erkende jeugdwerkinitiatieven in Sint-Niklaas op maat ondersteunen en de deelname van alle kinderen en jongeren in onze stad aan jeugdwerkprojecten bevorderen. JOS vzw zet daarom in op duidelijke en toegankelijke informatie.

Den Azalee

Den Azalee is veel meer dan een tweedehandswinkel. Via het systeem van de Kringwinkels, een waaier aan milieuvriendelijke buurtdiensten voor de bevolking en ons sociaal restaurant wil Den Azalee aan armoedebestrijding doen. De organisatie biedt jaarlijks werk, opleiding en toekomstperspectief aan 250 mensen die geen of weinig kans maken op de gewone arbeidsmarkt. Bovendien is Den Azalee klimaatvriendelijk: met het ophalen, sorteren, herstellen en verkopen van tweedehands goederen en textiel verkleint ze de afvalberg, verminderen ze de co2 uitstoot en gaan wz de opwarming van het klimaat tegen.

Huis van het kind

Het Huis van het Kind is dé plaats in Sint-Niklaas waar iedereen terecht kan met vragen rond opvoeden, spel en ontmoeting, informatie, vorming en programma's om ouders, kinderen en scholen te versterken.  

Het Huis van het Kind is de vereniging van alle diensten en organisaties in Sint-Niklaas die gezinnen en families ondersteunen bij de opvoeding van kinderen.  

Vrije Ateliers

De Vrije ateliers biedt een vormingsaanbod voor jong en oud. Het is een vrijplaats voor creativiteit en ontplooiing.
Wij verwelkomen iedereen en geven 80% korting voor kinderen met een kansenpas en volwassenen met een attest vrijetijdsparticipatie.

Stadsdienst ondersteuning cultuur en vrije tijd

Het administratieve team van de ondersteunende dienst cultuur en vrije tijd staat in voor verhuur en beheer van culturele, erfgoed en andere infrastructuur, biedt ondersteuning aan instellingen, verenigingen, kunst -en erfgoedpartners, burgers en raden (o.a. subsidies).

Het administratieve team werkt tal van culturele -en sportevenementen uit en werkt samen met én voor de afdelingen cultuur (instellingen bib, musea, cultuurcentrum, academies en Vrije Ateliers) en vrije tijd (evenementen, jeugd en sport).

Daarnaast worden wij betrokken bij beheer, herstel en onderhoud van kunst -en erfgoedinitiatieven in de publieke ruimte en kan je bij dit team terecht voor inschrijvingen m.b.t. sportkampen en sportlessen (in samenwerking met het sportpromoteam).

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen