Aan het werk als TWE'er

Social media sharing

Via het OCMW van Sint-Niklaas kan je werk vinden als TWE’er. Daaraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. TWE staat voor 'tijdelijke werkervaring' en is enkel voor langdurig werklozen die geen recht hebben op een werkloosheidsuitkering en moeten rondkomen met een leefloon of bijstand.

Het traject tijdelijke werkervaring heeft als doel werkzoekenden met een grote afstand tot de gewone arbeidsmarkt vakbekwaamheid en kennis te laten opbouwen door werk en opleiding.

Eerst moet je op gesprek bij een maatschappelijke assistent van het OCMW.  Die gaat na of je aan alle voorwaarden voldoet. Het OCMW kan je dan als TWE’er tewerkstellen op de werkvloeren van een maatwerkbedrijf zoals maatwerkbedrijf Den Azalee in Sint-Niklaas.

Je gaat dan aan het werk en ontvangt een vast loon. Tijdens je werkuren krijg je begeleiding en opleiding, met als doel je binnen een termijn van maximum 2 jaar te laten doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt en een job in een gewoon bedrijf.

Contact

Sociale dienstverlening

Abingdonstraat
99
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen