Den Azalee

Social media sharing

Den Azalee is een maatwerkbedrijf dat via het OCMW van Sint-Niklaas en de omliggende gemeenten tijdelijk vast werk biedt aan langdurig werklozen met geringere kansen op de gewone arbeidsmarkt, en die zonder een job moeten rondkomen met een leefloon of bijstand.

Door het scheppen van tewerkstelling in haar verschillende economische buurtdiensten en haar Kringwinkels biedt Den Azalee toekomstperspectief aan deze langdurig werklozen. 

Ze krijgen een vast loon. Door opleiding op de werkvloer en het stimuleren van hun persoonlijke ontwikkeling en talenten krijgen ze tegelijk de kans om te groeien en hebben ze vooruitzicht op een stabiele toekomst.

Ze mogen op de werkvloeren van Den Azalee rekenen op een sterke begeleiding en opleiding, met het oog op hun doorstroming naar het reguliere arbeidscircuit en werk in een gewoon bedrijf.

Contact

vzw Den Azalee

Heistraat
115
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen