ESF-projecten

Het OCMW ontwikkelt en coördineert projecten en voortrajecten voor de activering van kwetsbare doelgroepen met financiële steun van het Europees Sociaal Fonds.
Logo's ESF, Europese Unie en Vlaio

 

Dit project zet in op sociale inclusie en armoedebestrijding binnen de oproep 'Outreach en activering'.

Het OCMW organiseert als promotor in samenwerking met VDAB intensieve voortrajecten voor een 50-tal kwetsbare en laaggeschoolde of ongekwalificeerde jongeren (18-26 jaar) die er doorgaans niet in slagen om aansluiting te vinden bij het bestaande dienstverleningsaanbod van dienstverlening en tenders bij VDAB of tewerkstellingstrajecten bij het OCMW.

Samen met VDAB zal er op een zéér laagdrempelige en aanklampende manier voorzien worden in de toeleiding van de jongeren.

Sleutelmomenten binnen dit traject zijn;

  • Aanbieden van een intensieve en duidelijke weekstructuur
  • Maximaal inzetten op succesverhalen
  • Ruimte die aan jongeren wordt gegeven om te mogen falen
  • Inspelen op de leefwereld van de jongeren
  • Connectie maken met plekken waar VDAB en OCMW-dienstverlening wordt geboden
  • Sport wordt gebruikt voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden en het verbeteren van de lichamelijk conditie.
  • Werken rond kortdurende ‘projecten’ om de technische vaardigen en kwaliteiten van de jongeren in kaart te brengen.

Daarnaast zijn een aantal triggers ingebouwd om jongeren te motiveren om het project tot een goed einde te brengen. Een financiële tussenkomst in het behalen van het rijbewijs en een opleiding heftruck behoren tot deze mogelijkheden.

De bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) bedraagt 108.523,57 EUR.

De bijdragen vanuit het Vlaamse Cofinancieringsfonds (VCF) bedraagt 108.523,57 EUR.

Dit project zet in op sociale inclusie en armoedebestrijding binnen de oproep 'Outreach en activering'.

Met het project Talent.com spelen we in op een vacuüm dat ontstaan is door de nieuwe regelgeving Tijdelijke Werkervaring (TWE) voor leefloongerechtigde volwassenen (+18 jaar) voor wie TWE nog niet passend is.

Het project richt zich tot die mensen die nog niet klaar worden geacht om in te stappen in een TWE, maar voor wie een TWE wel mogelijk een toekomstperspectief kan zijn, mits een oriënterend en competentieversterkend voortraject.

Deze voortrajecten worden aangeboden aan leefloon- en bijstandsgerechtigden. De begeleiding duurt zo lang als nodig en zo kort als mogelijk. Het eindigt met een warme overdracht naar andere vormen van activering of maatschappelijke dienstverlening.

In dat verhaal vertrekken we vanuit de idee dat iedere werkzoekende die dat wil, kan werken op de reguliere arbeidsmarkt. Deelnemers worden snel in de gekozen functie geplaatst, en daarna gericht gecoacht in de vereiste werkvaardigheden. Werkgevers worden dus ondersteund bij het vinden en opleiden van geschikt personeel.

De bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) bedraagt 152.505,22 EUR.

De bijdrage vanuit Vlaamse Cofinancieringsfonds (VCF) bedraagt 152.505,22 EUR.

Deze projecten zetten in op de transitie van school naar werk.

Aanloopfase vorming/Aanloopfase werkervaring schooljaar 2019-2020

Stad en OCMW Sint-Niklaas staan in voor de organisatie van de aanloopfase focus vorming en de aanloopfase focus werkervaring voor leerlingen binnen het stelsel leren en werken. We bieden begeleiding aan leerlingen die arbeidsbereid zijn, maar nog niet arbeidsrijp. Binnen de aanloopfase vorming werken we enerzijds aan loopbaangerichte competenties door het aanbieden van vormingssessies. Anderzijds werken we aan arbeidsattitudes door het aanbieden van opleidingservaring op een arbeidsvloer in een beschermde setting. Binnen de aanloopfase focus werkervaring werken we aan arbeidsattitudes door het aanbieden van werkervaring op een reële arbeidsvloer.

De bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor aanloopfase vorming bedraagt 57.523,57 EUR.

De bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor aanloopfase werkervaring bedraagt 15.831,30 EUR.

IBAL

IBAL staat voor 'intensieve begeleiding alternerend leren'. Dit is een begeleidingstraject voor arbeidsrijpe en -bereide jongeren binnen het stelsel leren en werken. Enerzijds bieden we begeleiding aan in de zoektocht naar een alternerende tewerkstellingsplaats. Anderzijds bieden we ondersteuning tijdens een tewerkstelling.

De bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor IBAL bedraagt 12.557,67 EUR.

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen