Geestelijke gezondheid

Iedereen, zowel jong als oud, voelt zich af en toe eens wel eens minder goed in zijn vel. Het leven verloopt sowieso met ups en downs en het perfecte leven bestaat niet. Zeker in coronatijden werden we extra op de proef gesteld.

Mentaal welzijn staat hoog op de agenda van stad en OCMW Sint-Niklaas. De stad investeert daarom op 3 domeinen:

  • We willen de bevolking sensibiliseren om het taboe rond mentaal welzijn te doorbreken;
  • We bieden specifieke programma’s aan om de geestelijke gezondheid van mensen te verhogen;
  • We willen voldoende aanbod creëren rond geestelijke gezondheidszorg omdat er  wachtlijsten zijn voor laagdrempelige en betaalbare psychische hulpverlening.

Verder werkt de stad samen met een groot netwerk aan actoren in de geestelijke gezondheid van onze stad.

Elke jaar worden in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid de ramen van openbare gebouwen en handelaars in het stadcentrum volgeschreven met mooie spreuken. Met deze spreuken willen we eventjes de aandacht trekken rond mentaal welzijn van de man in de straat.

Samenleving en preventie

Abingdonstraat
99
9100
Sint-Niklaas

Onder het label van Jong, Wild, Goud en Warme stad willen we extra inzetten om het mentaal welzijn van jongeren te verhogen. De aanhoudende coronacrisis stelde het welbevinden van onze jongeren immers in hoge mate op de proef.  

Daarom bezorgde de stad aan alle 51 basis- en secundaire scholen gratis pakketten rond het geestelijk welzijn voor jongeren.

Ook Warme William kan op bezoek komen op je school of organisatie.  

 

Wil je een bezoekje van Warme William ontvangen?

Samenleving en preventie

Abingdonstraat
99
9100
Sint-Niklaas

Het is als jongere niet eenvoudig om te leren omgaan met situaties die je zelf voor de eerste keer meemaakt en waar je soms zelf helemaal geen controle over hebt.

Het Goe?! boekje dient als handleiding voor jongeren in een wereld die voor meer vragen dan antwoorden zorgt, zelfs los van corona. Het is gericht naar plus 15 jarigen.
GOE?! kan geen antwoord bieden op al deze vragen maar is vooral geschreven als geruststelling. Een positieve boodschap die jongeren een aantal praktische tips geeft en doorverwijst naar hulp wanneer er nood aan is.

Een gelukkig leven … Dat wensen we elkaar allemaal toe. Maar je ‘gelukkig voelen’ of ‘gelukkig zijn’: wat is dat precies? Antwoorden op die vraag vind je in de Geluksdriehoek.            
De stad heeft een overeenkomst met Logo Waasland waardoor scholen en organisaties gratis een infosessie rond de Geluksdriehoek, de goed-gevoel-stoel of zilverwijzer kunnen aanvragen.

Meer info over ...

De stad investeert zelf in een eerstelijnspsycholoog voor cliënten van het Welzijnshuis. Dit gebeurt in samenwerking met het CGG Waas en Dender. Het gaat om gratis en kortdurende trajecten. De aanmeldingen gebeuren via de maatschappelijk assistenten.  Het gaat om cliënten die gekend zijn en een lopend dossier hebben in het Welzijnshuis.

Welzijnshuis

Abingdonstraat
99
9100
Sint-Niklaas

Financieel kwetsbare burgers kunnen aan het OCMW een hulpvraag stellen rond terugbetaling van de therapeutische kosten. De aanvraag wordt dossier per dossier bekeken en voorgelegd aan het Bijzondere Comité Sociale Dienst.

Welzijnshuis

Abingdonstraat
99
9100
Sint-Niklaas

De stad ontwikkelde een sociale wegwijzer voor huisartsen waarin alle relevante info staat rond belangrijke thema’s (vb. psycho-sociale hulp, dementie, verslaving, gezondheid algemeen, geestelijke gezondheid,…) die artsen nodig hebben.  Deze wegwijzer wordt om de 2 jaar geactualiseerd.

Samenleving en preventie

Abingdonstraat
99
9100
Sint-Niklaas

De stad organiseert in samenwerking met MSOC Gent en diverse andere partners een Medisch Sociaal Contactpunt voor Chronische druggebruikers.

De stad heeft verschillende samenwerkingsovereenkomsten met partners uit het werkveld en geeft ook subsidies om de toegankelijkheid rond zorg te verhogen.

TEJO

TEJO is een vrijwilligersorganisatie die preventieve hulp via kortdurende therapie aan jongeren tussen 10 en 20 jaar biedt. Laagdrempelig, gratis, anoniem, vrijwel onmiddellijk. Het gaat niet om crisisopvang.

Het TEJO huis ligt in de Apostelstraat 19 (bus 1).  Dit is op het jongerenplein vlakbij de Grote Markt.

De openingsuren zijn

  • Dinsdag 17 tot 19 uur
  • Woensdag 18 tot 20 uur
  • Donderdag 16 tot 20 uur

Je kan dan als jongere gewoon binnenlopen.

Het telefoonnummer is 03 294 91 33 of je kan ook altijd mailen.

 

OverKophuis

Het OverKophuis Sint-Niklaas is gehuisvest in de Mgr. Stillemansstraat 47.
Het is een plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en terecht kunnen voor een helpend gesprek. OverKop is een samenwerking tussen jeugd en welzijn, in samenwerking met vele middenveldpartners uit die sectoren.

CGG Waas en Dender

De stad heeft verschillende samenwerkingsverbanden met het CGG Waas en Dender. Onder meer rond KOPP (Kinderen van Ouders met Psychische Problemen), vroeginterventie naar druggebruikers, vroeginterventie depressie bij ouderen, therapeutische begeleiding voor vluchtelingen en ook het wegwerken van de wachtlijsten.

JAC en CAW

De stad ondersteunt financieel de assertiviteitstrainingen van het JAC Sint-Niklaas.

Het gaat om assertiviteitscursussen voor jongeren van 12 tot 21 jaar, met voorrang voor jongeren die in Sint-Niklaas wonen. Dit in samenwerking met het CGG, de CLB’s, CM en Huis van het Kind. Deze cursussen worden minstens 2 keer per jaar georganiseerd, telkens voorafgegaan door een intakegesprek met zowel de jongere als de ouders.

Het telefoonnummer is 03 776 72 22 of je kan ook altijd mailen.

Netwerk Palliatieve Zorg

Het netwerk palliatieve zorg heeft als doel de uitbouw van de palliatieve zorg in een regio te ondersteunen. In Vlaanderen worden 15 netwerken palliatieve zorg erkend en gesubsidieerd.

Ontmoetingshuis Zigzag

Het gaat om een samenwerking met PC St Hiëronymus. Zigzag is een ontmoetingsplek met een aanbod aan activiteiten voor mensen met een psychische en sociale kwetsbaarheid.

Café P / Psychosepraatcafé

Café P is een ontmoetingsplek voor mensen met een psychosegevoeligheid en hun naaste omgeving.   De stad biedt een kleine ondersteuning door middel van communicatie en logistiek.

Als je het moeilijk hebt op het vlak van je mentale gezondheid, kan je altijd een psycholoog of therapeut raadplegen. Een psycholoog kan je bijvoorbeeld helpen als je last hebt van een psychische stoornis, een depressie of burn-out. Maar je kan ook steeds bij een psycholoog terecht als je simpelweg niet lekker in je vel zit of het gevoel hebt 'in de knoop' te zitten. Een overzicht van de psychologen en therapeuten vind je via de onderstaande links.

Vind een psycholoog

Een eerstelijnspsycholoog vind je hier:

  • psy-ovl.be (klik de eerstelijnszone Waasland ZW aan)
    • Een eerstelijnspsycholoog biedt sessies aan aan een verlaagd tarief (11€ of 4€ bij verhoogde tegemoetkoming).

Vind een therapeut

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen