Gezonde voeding

Eén van de 5 belangrijke pijlers voor een gezond leven is gezonde voeding in de brede zin van het woord. Eten op vaste tijdstippen, elke dag goed ontbijten, samen gezellig aan tafel eten met je gezin of vrienden,… dragen bij tot gezond eetgedrag. Wat gezonde voeding precies is, vind je terug in de voedingsdriehoek. De basis van de voedingsdriehoek is plantaardige voeding, goed voor jezelf en de planeet!

Afwisselend eten is de eerste bouwsteen van het ALLES-principe, waarbij elke letter van ALLES staat voor een andere bouwsteen voor een gezonde leefstijl. De stad promoot bij haar burgers een gezonde leefstijl volgens het ALLES-principe.

Wat is afwisselend eten? Dit is op vaste tijdstippen eten, samen met anderen, met aandacht voor eetcompetenties, en met de voedingsdriehoek als inspiratie. Eten volgens de voedingsdriehoek is niet alleen goed voor je gezondheid, maar ook voor de planeet! Gezond en milieuverantwoord eten gaan hand in hand.

Project Groei Gezond en Groei Gezond Waaier

Project Groei Gezond

In 2019 startte de stad samen met een aantal gedreven externe lokale partners en Eetexpert een werkgroep op rond overgewicht bij kinderen en jongeren. Dit na verschillende signalen over kinderen met een slechte conditie, jongeren met een laag zelfbeeld, lijngedrag bij erg jonge meisjes, ongezonde brooddozen op school… Jongeren voelen zich niet goed in hun lichaam, en dat is een sterke risicofactor voor veel mentale problemen. De werkgroep groei gezond erkent dat gezondheid ruimer gaat dan gewicht en trekt dit probleem breed open naar alle facetten van een gezonde levensstijl. De visie verschuift mee van een probleemgerichte aanpak naar een versterkende aanpak die iedereen vooruit helpt.

Groei gezond wil alle jongeren in onze stad gezond in de startblokken van het leven zetten. Het project wil iedereen mee, van -9 maanden tot 18 jaar, maar uiteraard ook alle contexten waarin kinderen “leven”: gezin en familie, kinderopvang, school, hulpverlening, zorg, vrije tijd, hun buurt… Samen maken we de trots van morgen. We vinden het belangrijk dat in al deze contexten dezelfde boodschappen gebracht worden. Alle betrokkenen hanteren bijgevolg dezelfde filosofie, die zeer herkenbaar is.

Kort samengevat bedoelen we met deze filosofie:

 •  We volgen het ALLES-principe dat inzet op een brede gezonde levensstijl.
 • We gaan stigmatiserende boodschappen rond gewicht tegen.
 • We zetten in op het versterken van jongeren rond groeithema’s: een positief lichaams- en zelfbeeld, sociale vaardigheden, omgaan met emoties en mediaweerbaarheid.

Het project groei gezond behelst het zorgcontinuüm van preventie tot zorg, waarbij de stad een regierol heeft.  De actoren zijn de partners in het zorgluik zoals de CLB’s, verpleegkundigen, kansenwerkers, brugfiguren, artsen, diëtisten...

Groei Gezond Waaier: een product 

Een gezonde levensstijl gaat over veel meer dan alleen bewegen of gezonder eten. Als basisfilosofie voor deze waaier hanteren we het 'ALLES'-principe, dat staat voor Afwisselend eten, Leuk bewegen, Lief zijn voor jezelf, Emoties hanteren en Slapen. In deze gloednieuwe 'Groei Gezond Waaier' vind je alle 'ALLES'-initiatieven in Sint-Niklaas. Van betrouwbare informatie, experts waar je naar kan doorverwijzen, communicatietips tot organisaties die algemene ondersteuning bieden op vragen rond gezonde levensstijl en opvoeding: in deze waaier staat ALLES wat je nodig hebt om kinderen en jongeren de juiste weg te tonen.

De waaier is bedoeld voor intermediairs die contact hebben met kinderen, jongeren, ouders en hun netwerk.

Infosessie voedingsdriehoek

Gezond eten: wat houdt dat precies in? Alle huidige wetenschappelijke kennis over gezonde voeding - wat krijgt de voorkeur, wat beperk je beter - is verzameld voor jou in de voedingsdriehoek.

De richtlijnen van de voedingsdriehoek zijn op lange termijn voor iedereen haalbaar en zorgen dat er ook voor onze kinderen en kleinkinderen genoeg gezond voedsel is. Het resultaat is een realistisch en duurzaam model.

Doelgroep zijn kinderen en volwassenen die graag iets bijleren over gezonde en duurzame voeding. De infosessie wordt gegeven door een getrainde diëtist en duurt 1,5 tot 2 uur. Deze infosessie is gratis voor scholen en niet-professionele verenigingen uit Sint-Niklaas.

De infosessie organiseren kan via dit formulier

Kookworkshop gezonde (broodjes)lunch

Vraag je je af welk beleg een gezonde keuze is? Of wil je eens iets anders dan boterhammen bij de lunch? Deze workshop geeft informatie en inspiratie voor een lekkere en gezonde lunch. 

De doelgroep van deze workshop kan heel divers zijn: van ouders met schoolgaande kinderen over bezoekers van het buurthuis tot mantelzorgers, bewoners van serviceflats, ... Naargelang de doelgroep kan je de workshop meer toespitsen op een gezonde brooddoos, een gezonde lunch voor het hele gezin, snel en gezond, makkelijke meeneemlunch… 

De workshop vindt plaats in een ruimte met keuken. Hij duurt minstens 2 uur. Belangrijk: voorzie een goed uitgerust keuken met voldoende materiaal!

Je kan als organisatie zelf aan de slag met het draaiboek vol achtergrondinformatie en recepten. De bijhorende presentatie kan je opvragen op bij het Logo.
Of je kan de workshop laten geven door een professionele diëtist. Dit is gratis voor scholen en niet-professionele organisaties uit Sint-Niklaas.

De workshop organiseren kan via dit formulier

Winkeloefening

Boodschappen doen is meestal een routineklus. We nemen zonder veel te kijken producten uit de winkelrekken die we kennen én lekker vinden. Reclame en aantrekkelijke verpakkingen verleiden ons om af en toe ook iets nieuws te proberen. We worden om de oren geslagen met begrippen als ‘light’, ‘verrijkt met omega 3’ en ‘zonder toegevoegde suikers’. Wat betekent dat allemaal en hebben we die producten echt nodig om gezond te blijven?

Op deze vragen geeft een diëtist je tijdens de winkeloefening antwoord. Na een korte theoretische inleiding volgen praktische oefeningen met echte productverpakkingen. Zo leer je op een kritische manier omgaan met alle info die je op etiketten vindt en leer je producten vergelijken om een gezonde en budgetvriendelijke keuze te maken.

Doelgroep zijn volwassenen die graag iets bijleren over gezonde en duurzame voeding. De infosessie wordt gegeven door een getrainde diëtist en duurt 2 uur. De Winkeloefening kan plaatsvinden in een supermarkt of in een lokaal, met behulp van (lege) verpakkingen. Dit is gratis voor scholen en niet-professionele organisaties uit Sint-Niklaas.

De winkeloefening organiseren kan via dit formulier

Infosessie Kleurrijk Gezond

Kleurrijk Gezond is een methodiek om op een interactieve manier de basiskennis over gezond eten en bewegen te vergroten bij mensen met een migratieachergrond. Het informatiepakket bevat veel beeldmateriaal, oefeningen, veelgestelde vragen … . Je kan als organisatie zelf je pakket op maat samenstellen. Met dat pakket organiseer je infosessies voor jouw doelgroep.

Basismodules

 1. Waarom kiezen we voor gezonde voeding? (gemiddeld 35 min.)
 2. Beweeg minstens een half uur per dag (gemiddeld 50 min.)
 3. Gebruik weinig (verborgen) suiker, vet en zout (gemiddeld 45 min.)
 4. Bereidingstechnieken Kook gezond (gemiddeld 45 min.)
 5. Eet met regelmaat (gemiddeld 15-20 min.)
 6. Geniet samen van gezond eten en bewegen (gemiddeld 15 min.)
 7. Afwisseling van eten is lekker en gezond (gemiddeld 20 min.)
 8. Steun van je omgeving helpt om gezonde gewoonten vol te houden (gemiddeld 20 min.)
 9. Drink minstens 1,5 liter water per dag (gemiddeld 15 min.)
 10. Gezonde (op)voeding bij kinderen (gemiddeld 2 uur)

Kant-en-klare sessies

Als je zelf geen infosessie op maat wil samenstellen, kan je een vooraf samengesteld pakket gebruiken voor je infosessie. Dit kant-en-klare aanbod werd zorgvuldig geselecteerd uit de bestaande basismodules en duurt gemiddeld 2 uur.

Er zijn drie kant-en-klare sessies:

Diabetes

 • Waarom kiezen we voor gezonde voeding?
 • Gebruik weinig (verborgen) suiker, vet en zout
 • Eet met regelmaat

Gezinssituatie

 • Steun van je omgeving helpt om gezonde gewoonten vol te houden
 • Beweeg minstens een half uur per dag
 • Bereidingstechnieken Kook gezond

Algemeen

 • Geniet samen van gezond eten en bewegen
 • Beweeg minstens een half uur per dag
 • Afwisseling van eten is lekker en gezond

Doelgroep zijn verenigingen voor mensen met een migratieachtergrond of organisaties die werken met ECM-groepen. Je zorgt zelf voor een locatie. Een sessie duurt 2 uur en is geschikt voor 10 tot 20 deelnemers. Gratis voor scholen en niet-professionele organisaties uit Sint-Niklaas

De infosessie organiseren kan via dit formulier

Infosessie Gezonde voeding

Een diëtiste legt uit waarom snoep en frietjes er bij kinderen gemakkelijk ingaan, maar velen hun neus ophalen voor gezonde voeding zoals groenten en vis. We staan stil bij wat gezond eten voor kinderen betekent en wat (groot)ouders kunnen doen om hen hierbij te helpen. 

Deze infosessie is ideaal voor ouders, grootouders of zorgfiguren die met deze en andere vragen zitten over gezond eten bij kind(eren). Doelgroep zijn dus Opvoeders en ouders van kinderen van De infosessie kan zowel fysiek als online plaats vinden en duurt 2 uur. Gratis voor scholen en niet-professionele organisaties uit Sint-Niklaas.

De infosessie organiseren kan via dit formulier

Gezonde kinderopvang: vormingen voeding en beweging

Een werking rond preventieve gezondheid is zeker op zijn plaats in de kinderopvang. Maar wat betekent dat nu precies? Aan welke thema’s wil je werken? En hoe begin je daaraan? Wil je hiervoor meer ondersteuning? Dat kan met de onderstaande vormingen! Je wordt geïnformeerd en gesensibiliseerd over de bestaande aanbevelingen rond gezonde voeding of rond beweging en lang stilzitten, en je krijgt een hoop tips en tools mee om je eigen kinderopvang gezonder of energieker te maken.
De vorming ‘gezonde kinderopvang’ is opgesplitst in 5 vormingen voor verschillende doelgroepen.

 • Voor wie? Voor onthaalouders en kinderdagverblijven of voor begeleiders en coördinatoren van IBO’s (groepsopvang schoolgaande kinderen)
 • Wie kan deze vorming organiseren? Initiatieven buitenschoolse kinderopvang, Huizen van het kind, lokale besturen, scholen die zelf voor- en naschoolse kinderopvang organiseren, onthaalouders, kinderdagverblijven.

Vormingen

De infosessie organiseren kan via dit formulier

Infosessie Gezond ouder worden, goed eten

‘Gezond ouder worden, goed eten’ is een aangepaste sessie rond gezonde voeding voor 60-plussers. De sessie brengt hen de nodige kennis en vaardigheden bij om gezonde en bewuste keuzes te maken wat eten en drinken betreft. Er is aandacht voor evenwichtige voeding en een gezond gewicht. Zowel het voorkomen van overgewicht als van ondervoeding bij ouderen komen aan bod.

De sessie is een interactieve voedingsvoorlichting met beperkte theorie en focus op de praktijk. Ze kan losstaand gegeven worden en variëren qua soort oefeningen, of ze kan deel uitmaken van een vormingsreeks en worden aangevuld met een winkeloefening en/of kookworkshop. Belangrijk: voorzie een goed uitgerust keuken met voldoende materiaal indien er een kookworkshop plaatsvindt!

Doelgroep zijn 60-plussers die nog zelfstandig wonen en grotendeels zelf instaan voor het aankopen en klaarmaken van hun voeding. Want het is voor iedereen belangrijk om op de voeding te letten, maar voor ouderen nog een tikje meer. Want ouder worden gaat gepaard met lichamelijke veranderingen zoals tandproblemen, minder bewegen en een lager energieverbruik. En dat beïnvloedt het eetgedrag en de behoefte aan energie en voedingsstoffen. Risicofactoren voor hart- en vaatziekten zoals overgewicht, een verhoogde bloeddruk en cholesterol komen vaker voor op latere leeftijd. Er is bovendien een groter wordende groep ouderen die risico loopt op ondervoeding. 

De infosessie wordt gegeven door een getrainde diëtist en duurt 2 uur. Gratis voor scholen en niet-professionele organisaties uit Sint-Niklaas.

De infosessie organiseren kan via dit formulier

Veggie kookworkshop in je klas: zelf aan de slag

Stad Sint-Niklaas is een Donderdag Veggiedag-stad. Op die manier moedigen we plantaardig eten aan. Dat is gezond en goed voor het milieu. We ondersteunen elke klas van een lagere of middelbare school in Sint-Niklaas die zelf een vegetarische kookworkshop organiseert. Belangrijk: voorzie een goed uitgerust keuken met voldoende materiaal!

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen