Groei gezond

Wij willen alle kinderen, jongeren, ouders en hun omgeving de kans op een gezond leven bieden. Wil jij onze kinderen en jongeren mee gezond in de startblokken zetten? Trek gezondheid dan steeds open, zie het niet te éénzijdig. De aandacht gaat uit naar alle facetten van een gezonde levensstijl. Dit volgens het ALLES-principe: Afwisselend eten, Leuk bewegen, Lief zijn voor jezelf, Emoties hanteren en Slapen. ALLES wat jij nodig hebt om kinderen en jongeren de juiste weg te tonen. Samen maken we de trots van morgen!

In 2019 startte de stad samen met een aantal gedreven externe lokale partners en Eetexpert een werkgroep op rond overgewicht bij kinderen en jongeren. Dit na verschillende signalen over kinderen met een slechte conditie, jongeren met een laag zelfbeeld, lijngedrag bij erg jonge meisjes, ongezonde brooddozen op school… De meeste recente Vlaamse cijfers bevestigen dit: ongeveer 14% van de schoolkinderen in Vlaanderen heeft overgewicht (Vancoppenolle, Colaert, Cloots, & Roelants, 2020), terwijl maar liefst 43% van de adolescente meisjes zich te dik voelt (HBSC, Dierckens, Delaruelle & Deforche, 2021).

Jongeren voelen zich niet goed in hun lichaam, en dat is een sterke risicofactor voor veel mentale problemen.
De werkgroep groei gezond erkent dat gezondheid ruimer gaat dan gewicht en trekt dit probleem breed open naar alle facetten van een gezonde levensstijl . De visie verschuift mee van een probleemgerichte aanpak naar een versterkende aanpak die iedereen vooruit helpt. Groei gezond wil alle jongeren in onze stad gezond in de startblokken van het leven zetten. Het project wil iedereen mee, van -9 maanden tot 18 jaar, maar uiteraard ook alle contexten waarin kinderen “leven”: gezin en familie, kinderopvang, school, hulpverlening, zorg, vrije tijd, hun buurt… Samen maken we de trots van morgen.
We vinden het belangrijk dat in al deze contexten dezelfde boodschappen gebracht worden. Alle betrokkenen hanteren bijgevolg dezelfde filosofie, die zeer herkenbaar is.

Kort samengevat:

 •  We volgen het ALLES-principe dat inzet op een brede gezonde levensstijl.
 • We gaan stigmatiserende boodschappen rond gewicht tegen.
 • We zetten in op het versterken van jongeren rond groeithema’s: een positief lichaams- en zelfbeeld, sociale vaardigheden, omgaan met emoties en mediaweerbaarheid.

Het project groei gezond behelst het zorgcontinuüm van preventie tot zorg, waarbij de stad een regierol heeft.  De actoren zijn de partners in het zorgluik zoals de CLB’s, verpleegkundigen, kansenwerkers, brugfiguren, artsen, diëtisten...

Visie

In 2020 klopte de werkgroep groei gezond met advies van Eetexpert volgende visie af.

 • We volgen het ALLES-principe dat inzet op gezonde levensstijl. ALLES staat voor: Afwisselend eten, Leuk bewegen, Lief zijn voor jezelf, Emoties hanteren en Slapen.
 • We gaan stigmatiserende boodschappen rond gewicht tegen door te benadrukken dat gezondheidswinst op elke gewicht bereikt kan worden.
 • We focussen doelbewust NIET op onder- of overgewicht, emotionele problemen of eetproblemen, maar kiezen voor een versterkende aanpak waarbij de focus ligt op beschermende factoren die elke jongere weerbaar maken.
 • We zetten in op het versterken van jongeren rond groeithema’s: een positief lichaams- en zelfbeeld, sociale vaardigheden, omgaan met emoties en mediaweerbaarheid.

Meer info

Partners

Interne partners:

 • Kansenpaswerker, Vrijwilligerscoach, projectmedewerker dienst mens, stad Sint-Niklaas
 • Regie kinderopvang Stad Sint-Niklaas
 • Huis van het Kind, stad Sint-Niklaas
 • Brugfiguur, flankerend onderwijsbeleid, stad Sint-Niklaas
 • Gezondheidswerker, team preventie, stad Sint-Niklaas
 • Dienst jeugd, stad Sint-Niklaas
 • Schepen van welzijn

Externe partners:

 • Eetexpert, het kenniscentrum voor eetstoornissen en gewichtsproblemen, adviseert de werkgroep
 • Stafmedewerkers gezonde voeding, beweging en geestelijke gezondheid Logo Waasland
 • Vertegenwoordiging Polsslag
 • Medisch coördinator Vrij CLB Waas en Dender
 • Verpleegkundige  CLB GO! Waasland
 • Huisarts afgevaardigd door de Huisartsenkoepel Waasland
 • Coördinator Eerstelijnszones Waasland
 • Voorzitter diëtistenkring Waasland
 • Medisch diensthoofd kinderafdeling AZ Nikolaas
 • Zelfstandig ergotherapeut
 • Zelfstandig vroedvrouw
Logo van de Groei Gezond Waaier

Een gezonde levensstijl biedt kinderen en jongeren meer kansen voor nu en later. Met de Groei Gezond Waaier willen we hen optimaal in de startblokken zetten voor de rest van hun leven. Een gezonde levensstijl begint al voor de zwangerschap. Ook tijdens de zwangerschap blijft dit een belangrijk aandachtspunt voor ouders: zo wordt de baby geboren in de beste omstandigheden. De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede ontwikkeling.

Een gezonde levensstijl gaat over veel meer dan alleen bewegen of gezonder eten. Als basisfilosofie voor deze waaier hanteren we het ALLES-principe. ALLES staat voor Afwisselend eten, Leuk bewegen, Lief zijn voor jezelf, Emoties hanteren en Slapen.

Wij willen alle kinderen, jongeren, ouders en hun omgeving de kans op een gezond leven bieden. Wil jij onze kinderen en jongeren mee gezond in de startblokken zetten? Trek gezondheid dan steeds open, zie het niet te éénzijdig. Trek letterlijk deze waaier open.

Je vindt in de waaier:

 • concrete ALLES-initiatieven in samenwerking met stad Sint-Niklaas: educatief materiaal, workshops, infosessies, plaatsen om naartoe te gaan. Dit voor de thema's: gezonde voeding, beweging, mentaal welzijn (eigenwaarde en emoties), slapen.
 • betrouwbare online informatie per thema
 • experts waar je naar kan doorverwijzen bij problemen per thema
 • communicatietips: hoe ga je een gesprek rond een gezonde levensstijl aan
 • organisaties die algemene ondersteuning bieden op vragen rond gezonde levensstijl en opvoeding.

ALLES wat jij nodig hebt om kinderen en jongeren de juiste weg te tonen. Want samen maken we de trots van morgen.

De waaier is bedoeld voor intermediairs die contact hebben met kinderen, jongeren, ouders en hun netwerk.

Wil jij een papieren waaier bestellen?

Vermeld je naam, beroepsgroep of organisaties en werkplaats in een mail naar gezondheid@sint-niklaas.be

Projectcoördinator Groei Gezond

Abingdonstraat
99
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen