Advies en ondersteuning voor personen met dementie

Je vindt heel wat info over dienstverlening (van eten aan huis tot verblijf in het woonzorgcentrum) voor personen met dementie in het Waasland gebundeld in de brochure 'Dementie, je staat er niet alleen voor'. Praktische tips over het omgaan met personen met dementie en een aantal basis hulpvragen met antwoord staan in de 'Dementiewijzer'. Deze twee brochures op maat van Sint-Niklaas en het Waasland zijn verkrijgbaar in het welzijnshuis.

Wie een vraag heeft over dementie en deze persoonlijk wil stellen, kan bij twee experten in dementie (referentiepersonen dementie) terecht. Samen met jou zoeken zij naar een gepast antwoord. Zij willen personen met dementie, hun partner en familie ondersteunen en bijstaan om een goede levenskwaliteit thuis te behouden. Je kan bellen of een mail sturen voor een afspraak naar thuiszorgcentrum ’t Punt.

 

Thuiszorgcentrum ’t Punt

Lamstraat
23
9100
Sint-Niklaas

Personen met dementie uit het Waasland met een recente diagnose dementie en hun mantelzorger(s) kunnen ook beroep doen op een dementiecoach. De dementiecoaches ondersteunen hen in hun zoektocht naar hulp, fungeren als hun vertrouwenspersoon en helpen hen wegwijs maken in het zorglandschap in de regio. De consulten worden aan huis ingepland en het eerste consult vindt samen met de huisarts plaats. Hiernaast is de coach ook telefonisch en per e-mail bereikbaar voor vragen en bijkomende info.

Je kan als persoon met dementie of mantelzorger voor informatie, advies, groepssessies en het ontlenen van materiaal ook terecht bij het regionaal Expertisecentrum Dementie Meander.

Expertisecentrum Dementie Meander

Kerkstraat
115
9000
Dendermonde

In Sint-Niklaas bestaan ook psycho-educatiesessies voor mensen die zorgen voor personen met dementie, genaamd 'Dementie en NU'. Het pakket omvat 10 sessies van telkens 2,5 tot 3 uur waarin je zowel informatie krijgt maar waar de nadruk ook ligt op je eigen verhaal en lotgenotencontact. De groep van mantelzorgers waarmee je deze sessies volgt, wordt ook bewust klein gehouden.

Delfien Indevuyst

Lamstraat
23
9100
Sint-Niklaas

Personen met dementie en hun naasten kunnen met hun verhaal ook terecht in het Praatcafé Dementie Waasland en bij de familiegroep dementie Sint-Niklaas.

Praatcafé Dementie Waasland

Hendrik Heymanplein
3
9100
Sint-Niklaas

Familiegroep dementie Sint-Niklaas

Gerdapark
14
9100
Sint-Niklaas

Sinds februari 2019 is er ook een Vlaamse lotgenotengroep Frontotemporale Dementie, omdat de problematiek van een persoon met FTD heel specifiek is en de mantelzorgers ook nood hebben aan een luisterend oor en uitwisseling van ervaringen. Personen met jongdementie en hun mantelzorgers zijn van harte welkom bij vzw De Companjong en de familiegroep jongdementie Waasland. Het doel van de Companjong is ontmoeting stimuleren en mensen een fijne activiteit te bezorgen. Bij de familiegroep jongdementie is er naast het lotgenotencontact ook info die uitgewisseld wordt.

vzw De Companjong

Frans Van Cauwelaertlaan
13
9100
Sint-Niklaas

Familiegroep jongdementie Waasland

Gerdapark
14
9100
Sint-Niklaas

Tot slot is er ook een contactkoor voor mensen met dementie die thuis wonen. Het koor heet 'Vergeet me liedjes'. Zij komen samen in lokaal dienstencentrum Den Aftrap iedere tweede vrijdag van de maand.

Vergeet me liedjes

Gerdapark
14
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen