(Jong)Dementie

Social media sharing
Dementievriendelijk Sint-Niklaas

Dementie is een verzamelnaam voor een groep ziektes waarbij meerdere stoornissen in het cognitieve of denkende functioneren samen optreden. Cognitieve functies zijn het geheugen, het leervermogen, het taalgebruik en het kunnen begrijpen en uitvoeren van complexe en dagelijkse handelingen. Dementie is niet te genezen en de persoon met dementie krijgt meer en meer symptomen. Geheugenverlies staat meestal op de voorgrond, maar dat is niet bij alle vormen zo. De stemming, persoonlijkheid en het gedrag kunnen ook veranderen. Welke symptomen er precies optreden wordt bepaald door de oorzaak van de dementie. De meest voorkomende oorzaken zijn de ziekte van Alzheimer, frontotemporale dementie, vasculaire dementie en dementie bij de ziekte van Parkinson. Er wordt pas van dementie gesproken als de stoornissen in het denken, de stemming en het gedrag zo ernstig zijn, dat iemand wordt beperkt in zijn algemeen dagelijks functioneren.

Elke 4 seconden krijgt iemand ergens ter wereld dementie. De kans op dementie is 1 op 5. Het aantal personen met dementie in België wordt geschat op 202.000. In Sint-Niklaas wonen op dit moment meer dan 1550 personen met dementie. Hiervan woont ongeveer 70% thuis, al dan niet omringd door familie, kennissen en vrienden. Door de vergrijzing van de bevolking en de stijgende levensverwachting neemt het aantal personen met dementie voortdurend toe. Dat komt omdat dementie vooral mensen ouder dan 65 jaar treft en we met z’n allen ouder worden. De aandoening komt soms ook op jongere leeftijd voor. Dan gaat het over jongdementie.

Dementievriendelijk Sint-Niklaas

Sinds 2012 zetten we als dementievriendelijke stad in op een goede omgang met mensen met dementie en het bevorderen van hun levenskwaliteit en die van hun omgeving. Zo lang mogelijk participeren aan de samenleving staat voorop. Een ‘dementievriendelijke’ stad vertrekt vanuit de noden en de behoeften van zijn inwoners met dementie, hun familie en mantelzorgers. Waar mensen uit de boot dreigen te vallen door taboe en onbegrip kan een dementievriendelijke stad een wereld van verschil maken.

 "Een lokaal bestuur dat goed doet voor personen met dementie, doet ook goed voor al haar inwoners" ( een persoon met jongdementie).

We kiezen ervoor om dementievriendelijk jaarlijks in september ook in het straatbeeld te brengen. Beeldvorming kan helpen om het thema beter bespreekbaar te maken.

Zo gaan we vanaf september 2019 voor dementievriendelijke handelaren. Gaan winkelen is voor mensen met dementie nog een belangrijke pijler in hun dagdagelijks functioneren. De Sint-Niklase bakkers, beenhouwers en kleine kruideniers die dementievriendelijk zijn, maken dit duidelijk met het label dementievriendelijk Sint-Niklaas aan hun raam of deur. Zo weten mensen met dementie en hun familie dat hun een warm en begripvol onthaal te wachten staat.

In de bib zijn vanaf 21 september 2019 (Werelddag dementie) 2 verteltassen voor kinderen rond het thema dementie beschikbaar om te ontlenen. In het SteM kunnen groepen een dementievriendelijke gidsbeurt krijgen. Dit is sinds 2019 opgenomen in het vaste aanbod van het SteM Zwijgershoek.

Cartoon dementie

Advies en ondersteuning

Je vindt heel wat info over dienstverlening (van eten aan huis tot verblijf in het woonzorgcentrum) voor personen met dementie in het Waasland gebundeld in de brochure 'Dementie, je staat er niet alleen voor'. Praktische tips over het omgaan met personen met dementie en een aantal basis hulpvragen met antwoord staan in de 'Dementiewijzer'. Deze twee brochures op maat van Sint-Niklaas en het Waasland zijn verkrijgbaar in het welzijnshuis. We hebben ook een aparte pagina waarin alle advies- en ondersteuningsorganisaties zijn opgelijst.

Vermiste personen met dementie

Personen met dementie kunnen het moeilijk krijgen om zich te oriënteren. Hierdoor lopen ze soms weg van huis of raken ze de weg kwijt. Contacteer de politie of een thuiszorgdienst over het project 'dwaalouderen' en vul de fiche ‘opsporing van vermiste personen’  zo goed mogelijk in. Op die manier kan je kostbare tijd besparen op het moment dat de persoon daadwerkelijk vermist is.

Dispatching PZ Sint-Niklaas: 03 760 65 00, pz.stniklaas.permanentie@police.belgium.eu

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen