Project scabiës

Het “project scabiës Sint-Niklaas” is een samenwerking tussen WGC De Vlier, Vitaz en Stad Sint-Niklaas. De kern van het project is het op maat begeleiden van mensen die in een complexe situatie verkeren bij de bestrijding van scabiës. Het gaat hier over inwoners van grondgebied Sint-Niklaas.

Een verpleegkundige van De Vlier is de projectcoördinator: zij begeleidt de besmette gezinnen en geeft advies aan zorgverstrekkers en hulpverleners.

Het project houdt ook nauwkeurig cijfers bij van de cases en kan op deze manier evoluties in het profiel van de patiënten, soort besmettingen en behandelingen vaststellen. Deze evoluties worden gesignaleerd aan de leden van de werkgroep en aan het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Het project bestaat sinds 2020 en is een actie van het lokaal armoedeplan. Het project loopt tot eind 2025.

 • Het gezin heeft onvoldoende middelen en/ of capaciteiten om de behandeling  succesvol uit te voeren. De sociale context, taalproblematiek, ontbreken gezondheidsvaardigheden, wisselende contacten en verplaatsingen van besmette personen zijn hierbij bepalende factoren.
 • Grote gezinnen of meerdere gezinnen op hetzelfde adres.
 • Ook individuen of gezinnen waar de behandeling niet aansloeg of waar er een herbesmetting is, kunnen begeleid worden door het project.
 • Stap 1: Een arts stelt de diagnose scabiës. Hier gaat de projectcoördinator mee aan de slag.
 • Stap 2: Doet de contact tracing van de besmette mensen.
 • Stap 3: Keuze behandeling door arts: de projectcoördinator legt besmette personen uit wat er moet gebeuren bij de medische behandelmethode.
 • Stap 4: Geeft uitleg over de aanpak van de woning/ omgeving.
 • Stap 5: Uitvoering: Helpt de besmette personen bij de aanpak van de omgeving en de behandeling. Indien nodig wordt door de projectcoördinator ook hulp ingeschakeld van thuisverpleging voor het insmeren van de besmette personen en van een was- en inpakdienst voor de aanpak van het huis.
 • Stap 6: Nazorg: Volgt de besmette personen na behandeling op.
 • Is een (anoniem) meldpunt voor huisartsen/dermatologen/hulpverleners voor alle individuele besmetting van scabiës (1 persoon, gezin, groter familie in de privésfeer) in Sint-Niklaas. Op die manier brengt het project met cijfers de ernst van de problematiek in kaart. Groepsuitbraken in woonzorgcentra, kinderdagverblijven,… meld je aan het Agentschap Zorg en Gezondheid.
 • Geeft advies aan huisartsen, dermatologen, hulpverleners over contact tracing, communicatie met besmette personen, aanpak van het huis en de omgeving, ervaringen met de medische behandelmethodes en opvolging indien de fiches voor huisartsen en patiënten niet volstaan.
 • De huisarts, dermatoloog of hulpverlener kan patiënten doorverwijzen naar het project om te laten begeleiden als hij/zij merkt dat de patiënt en het gezin in een complexe situatie verkeren.

Extra info over het project

Artikel in Infusie (Vitaz): https://infusie.be/artikels/scabiesproject-in-sint-niklaas-ondersteund-door-dienst-dermatologie/

Website Vitaz: https://vitaz.be/professionelen/host/infectiepreventie-en-controle

Website huisartsenkoepel Waasland: https://huisartsenkoepelwaasland.be/preventie/ 

E-learnings scabiës

Met deze e-learnings willen we  thuisverplegingspartners en hulpverleners ondersteunen door informatie te geven over de doelgerichte aanpak van scabiës. De e-learnings zijn bedoeld voor professionals. 

E-learnings raadplegen?

https://www.vitaz.be/professionelen/host/infectiepreventie-en-controle

De e-learnings bevatten de volgende items

-    Wat is scabiës?
-    Project scabiës Sint-Niklaas.
-    Behandeling van scabiës.
-    Voorzorgsmaatregelen voor thuisverpleging.
-    Correct gebruik van verzorgingsmaterialen.
-    Interessante referenties en contactgegevens.

Projectcoördinator

Meer info over het project

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen