Stedelijke mantelzorgpremie voor mantelzorgers van inwonende ouderen met een zorgbehoefte

Mantelzorg is zorg die je geeft aan een persoon - gezinslid, familie, partner, kennis - die zwaar zorgbehoevend is. Mantelzorg is vrijwillig, van lange duur en intensief.

De mantelzorger vraagt de premie jaarlijks aan tussen 1 januari en 31 december aan de onthaalbalie in het welzijnshuis. 

Let op! In de volksmond wordt het woord 'mantelzorgpremie' ook gebruikt voor de Vlaamse premie 'zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden'. Deze premie is 130 EUR per maand. Klik hier voor meer info.  

Aanvraagformulier mantelzorgpremie.

Nadat je de premie een keer hebt gekregen, krijg je automatisch elk jaar het aanvraagformulier in de brievenbus. Als je voor de eerste keer de premie aanvraagt, kan je het aanvraagformulier hier downloaden of afhalen aan de balie van het welzijnshuis.

Voeg zeker de gevraagde attesten bij de aanvraag. Op het aanvraagformulier staan de gevraagde attesten vermeld.

De premie verschilt naargelang de mantelzorger een inwonende oudere of zijn samenwonende partner verzorgt.

De premie bedraagt op jaarbasis maximaal:

  • 300 EUR voor mantelzorgers die thuis hun hulpbehoevende partner verzorgen. Je krijgt de premie per kwartaal, telkens 75 EUR.
  • 500 EUR voor mantelzorgers die thuis een hulpbehoevende oudere (moeder, vader, tante ...) verzorgen. Je krijgt de premie per kwartaal, telkens 125 EUR.

We berekenen de premie op basis van het verzorgingsjaar dat begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar van de aanvraag.

Je kan een mantelzorgpremie krijgen van de stad als je:

  • langdurig en onbetaald extra thuiszorg aanbiedt
  • aan een 65-plusser (familielid, vriend of kennis) die zorg nodig heeft en met wie je op hetzelfde adres woont. (Dit adres mag niet slaan op een samenlevingsvorm in gemeenschappen.)

De zorgbehoevende:

  • woont thuis (zelfstandig of inwonend)
  • heeft hulp nodig in het dagelijks leven bij wassen, aankleden, eten, drinken  ...

Meer voorwaarden (bv. de graad van zorgbehoevendheid en de inkomensvoorwaarden) vind je in het stedelijk reglement mantelzorgpremie.

Welzijnshuis

Abingdonstraat
99
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen