Tabak, alcohol, drugs, gamen en gokken

De stad zet zich in voor drugpreventie en biedt in samenwerking met diverse partners ondersteuning voor problemen met gamen, gokken en alcohol- en druggebruik. Hieronder vind je een overzicht van organisaties waar je terecht kan voor informatie, vroeginterventie en begeleiding.

Tabakstop

Tabakstop is een gratis dienst voor wie hulp zoekt bij het stoppen met roken. Je kunt gratis bellen naar Tabakstop op 0800 111 00. Professionele tabakologen staan klaar om je te adviseren, te ondersteunen en al je vragen te beantwoorden.

Is generated

Alcoholhulp

Bij Alcoholhulp kun je informatie, online zelfhulp en online begeleiding vinden met betrekking tot (problematisch) alcoholgebruik.

Is generated

De Druglijn

Bij De Druglijn kan je terecht met al je vragen over drank, drugs, pillen, gamen en gokken. Voor informatie, een eerste advies of voor adressen voor hulp en preventie. Ook vind je hier advies als je bezorgd bent over het gebruik van iemand in je omgeving.

Is generated

SOS Nuchterheid Sint-Niklaas

SOS Nuchterheid ondersteunt mensen met een afhankelijkheidsprobleem zoals alcohol, medicatie, gokken, illegale drugs … evenals hun naasten die behoefte hebben aan informatie. Ze organiseren contactmomenten met lotgenoten en bieden telefonische ondersteuning voor partners, familie en vrienden.

Is generated

Anonieme Alcoholisten (AA)

Bij AA Vlaanderen wordt hulp en informatie geboden over alcoholproblemen, zowel individueel als in groepsverband waarbij mensen de kans krijgen om ervaringen te delen en elkaar aan te moedigen. 

Is generated

CGG Schelde Dender Waas

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Schelde Dender Waas biedt ambulante hulpverlening aan personen met psychische, psychosociale en psychiatrische problemen. Zowel baby's, kinderen en jongeren, volwassenen als ouderen kunnen met hun vragen terecht. Naast de algemene hulpverlening bieden ze ook preventie en laagdrempelige vroegdetectie en -interventie aan rond geestelijke gezondheidsthema's zoals suïcide, verslaving en psychose.

Vroeginterventie is een laagdrempelig, kortdurend en gratis (5-7 sessies) aanspreekpunt voor jongeren (12-25 jaar) die experimenteel of regelmatig gamen, gokken, alcohol of andere drugs gebruiken. Ook ouders, familieleden, opvoeders of andere betrokkenen die zich zorgen maken over het gebruik, gok- of gamegedrag van de jongere kunnen terecht voor een adviesgesprek.

  • De contactpersoon voor regio Sint-Niklaas (schoolgaand of inwonend) is Nona Pensaert. Je kan haar per mail bereiken op vroeginterventie@cggscheldedenderwaas.be of telefonisch per 0474/54 11 04 of 078/35 34 35.
  • Vestiging Sint-Niklaas: Parklaan 14B, 9100 Sint-Niklaas

 

Is generated

MSOC Waasland

Het Medisch Sociaal Opvangcentrum biedt ambulante, multidisciplinaire en laagdrempelige hulpverlening aan mensen die illegale drugs gebruiken. De behandelingsprogramma’s focussen op psychosociale en/of medische begeleiding. Het doel is de lichamelijke, psychische en sociale situatie van gebruikers en hun omgeving te verbeteren, en de schadelijke gevolgen gekoppeld aan het druggebruik te beperken of te stoppen.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een motiverende aanpak en wordt het tempo van de cliënten gerespecteerd, met als doel hun kansen en mogelijkheden zoveel mogelijk te versterken.

Doelgroep

  • Je bent achttien jaar of ouder.
  • Je bent minstens één jaar afhankelijk aan één of meerdere illegale drugs.
  • Je ondervindt langdurige en ernstige problemen in belangrijke levensdomeinen: gezondheid, wonen, werken, inkomen, administratie, relaties of justitie.
  • Je bent woonachtig in het Waasland. 

Contact

Je kan de hulpverleners telefonisch bereiken via 03 778 60 34 voor aanmeldingen. Het centrum is telefonisch bereikbaar van maandag t.e.m. vrijdag: 10u-12u en 14u-16u.

In een eerste gesprek wordt bekeken of de cliënt in aanmerking komt voor verdere psychosociale en/of medische opvolging. Als er samen besloten wordt om de begeleiding in het MSOC op te starten, wordt er zo snel mogelijk een intakegesprek gepland. Zo niet, worden de andere hulpverleningsmogelijkheden samen bekeken.

Adres: Welzijnshuis, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas

 

 

 

Is generated

PAAZ - Psychiatrie, VITAZ

PAAZ, VITAZ

  • Psychiatrische afdeling in een algemeen ziekenhuis. Bij Vitaz bestaat deze uit een open verblijfsafdeling, waar patiënten met uiteenlopende psychiatrische problemen kunnen opgenomen worden voor een kortdurende periode, een dagziekenhuis en een consultatiefunctie.
Is generated

Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Lucia

PZ Sint-Lucia, Sint-Niklaas

Is generated

Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus

PC Sint-Hiëronymus, Sint-Niklaas

Zorgprogramma persoonlijkheids- en verslavingsstoornissen:

  • Afdeling Da Capo: open afdeling voor residentiële behandeling van mensen met een persoonlijkheidsproblematiek.
  • Afdeling Moderato: afdeling voor dagbehandeling van mensen met een persoonlijkheidsproblematiek.

Is generated

Voor meer informatie over de initiatieven van de stad met betrekking tot middelengebruik, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens. 

Is generated

Dienst Regie Welzijn - Team lokaal sociaal beleid

Abingdonstraat
99
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen