Huiswerk- en studiebegeleiding

Social media sharing

Je kind zou graag wat ondersteuning hebben bij zijn huiswerk of bij een bepaald lesvak. Je studeert verder en zou graag wat ondersteuning hebben? Dat kan. Diverse scholen en organisaties geven huiswerk- en studiebegeleiding. Zo geven sommige organisaties in kleine groepjes begeleiding in hun lokaal voor bepaalde leeftijden of bepaalde doelgroepen, zoals anderstaligen. Maar het kan ook zijn dat er een vrijwilliger aan huis komt om je te helpen. De begeleiding kan door studenten gebeuren, door leerkrachten (die met pensioen zijn), door ouders of door vrijwilligers.

Wat doe je als jij of je kind ondersteuning nodig bij het huiswerk of een bepaald lesvak?

  • Het is best dit eerst te bespreken met de school zelf. Er zijn immers heel wat scholen die extra inspanningen doen om hun leerlingen te ondersteunen. Ze bieden zelf studie of huiswerkbegeleiding aan.
  • Ook het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) kan je helpen zoeken naar de gepaste ondersteuning.
  • Bekijk de bijlage onderaan deze pagina. Deze bijlage geeft een overzicht van de Sint-Niklase organisaties die momenteel studiebegeleiding aanbieden met ondersteuning van stad Sint-Niklaas.

Voor scholen en organisaties die studiebegeleiding (willen) aanbieden

Verschillende studiebegeleidingsinitiatieven zijn verenigd in het Platform voor Studiebegeleidingsinitiatieven. Via het Platform wil het stadsbestuur de studiebegeleidingsinitiatieven meer herkenbaarheid geven en de netwerking en samenwerking onderling stimuleren. Ze wisselen er informatie, ervaringen en goede praktijken uit. Het Platform is samengesteld uit Sint-Niklase studiebegeleidingsinitiatieven, de stad Sint-Niklaas en hogeschool Odisee Campus Waas, die instaat voor de inhoudelijke begeleiding. Leden van het Platform kunnen aanspraak maken op een subsidie van maximum 750 EUR/jaar. Ook scholen kunnen aansluiten bij het Platform en onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op financiële ondersteuning.

Vrijwilligers studiebegeleiding

Vrijwilligers die aan de slag willen in de studiebegeleiding zijn van harte welkom. Je kan contact opnemen met een van de organisaties in de brochure studiebegeleiding, of met de dienst diversiteit, samenleving en preventie in het welzijnshuis.

Loket kinderopvang & onderwijs

Abingdonstraat
99
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen