Lager onderwijs

Social media sharing

Op 6 jaar is je kind leerplichtig en stapt het over van de kleuterschool naar de basis- of lagere school. Sint-Niklaas telt als scholenstad heel wat lagere scholen, met een ruim aanbod aan kwalitatieve stedelijke basis- of lagere scholen. Ben je op zoek naar een school? Dan helpt De Onderwijskiezer van Sint-Niklaas je in die zoektocht.  

Naar de lagere school: op 1 september in het jaar dat je kind 6 wordt

De meeste kinderen stappen over van de kleuterschool naar de lagere school als ze 6 jaar zijn. In het kalenderjaar dat je kind 6 wordt, kan het  op 1 september naar de basisschool. Dat is ook de leeftijd waarop de leerplicht begint, tot 18 jaar.

Aanmelden en inschrijven

Als je kind overstapt naar de lagere school in dezelfde onderwijsinstelling als waar zij of hij naar de kleuterklas ging, verloopt de inschrijving zeer eenvoudig en in de meeste gevallen zelfs automatisch.

Gaat je kind voor het eerst naar een nieuwe lagere school, of een andere basisschool dan waar zij of hij kleuteronderwijs volgde?  Dan moet je in Sint-Niklaas je kind eerst aanmelden, voor een inschrijving in een lagere school mogelijk is.

Een aanmelding is nog geen inschrijving. Aanmelden betekent dat je vooraf laat weten in welke school of scholen in Sint-Niklaas jij je kind zou willen inschrijven. Pas daarna ontvang je een bericht in welke lagere school van jouw keuze je jouw kind officieel kan laten inschrijven.

Aanmelden voor een nieuwe lagere school kan makkelijke online op 'Naar school in Sint-Niklaas'.

Bekijk het overzicht van het aantal vrije plaatsen in het basisonderwijs in Sint-Niklaas.

Op de Onderwijskiezer van Sint-Niklaas vind je een overzicht van alle lagere scholen in de stad.

Wie niet overweg kan met een computer of geen online mogelijkheden heeft, kan voor een aanmelding steeds terecht bij het loket kinderopvang en onderwijs in het welzijnshuis van Sint-Niklaas.

Openingsuren loket kinderopvang en onderwijs: maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 12 uur en op dinsdagavond van 16.30 tot 19 uur.

Schoolrijp zijn

Opgelet, want om op 6 jaar te mogen starten in het Nederlandstalig lager onderwijs, moet je kind in het schooljaar ervoor minstens 250 dagen aanwezig geweest zijn in een erkende Nederlandstalige kleuterschool. Is dat niet zo, dan kan de klassenraad beslissen dat je kind nog een jaar naar de kleuterklas moet. Je kind moet immers eerst schoolrijp zijn voor het mag instappen in het lager onderwijs.

Buitengewoon lager onderwijs

Net zoals in het gewoon onderwijs gebeurt de overstap naar het buitengewoon lager onderwijs op 6 jaar (op 1 september van het kalenderjaar waarin je kind 6 wordt).

Je kan de overstap uitstellen met 2 jaar, dus tot 1 september van het kalenderjaar waarin je kind 8 wordt.

In het buitengewoon onderwijs kan je ook zelf beslissen om je kind een jaar vroeger, op 5 jaar dus, te laten instappen. Je krijgt vooraf advies van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) en van de klassenraad.

Ook als CLB en klassenraad een ongunstig advies geven, kan je toch die beslissing nemen. Denk er wel aan dat het voor een kind belangrijk is om het leer- en ontwikkelingsproces op een gewoon tempo te beleven.

Contact

Loket kinderopvang & onderwijs

Abingdonstraat
99
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen