fietsers

Fiets

Sint-Niklaas is een echte fietsstad. De afgelopen jaren werkten we hard aan een veilig fietsnetwerk in de stad en naar omliggende gemeenten. Met de juiste infrastructuur willen we de fietser zo goed mogelijk ondersteunen. Met de fiets ontdek je ieder verborgen hoekje van de stad. De fiets is dus het beste vervoersmiddel om je in de stad te verplaatsen! 

Sint-Niklaas trekt volop de kaart van de fiets. We willen de fiets uitbouwen tot hét voorkeursverplaatsingsmiddel voor korte afstanden. Ons doel is niet alleen om een stapje dichter te komen bij het bereiken van onze klimaatdoelstellingen, maar ook om de verkeersleefbaarheid in de stad te optimaliseren. Inzetten op de fiets heeft een weerslag op diverse beleidsdomeinen, bv. fietsinfrastructuur (zoals fietspaden), service (zoals duidelijke fietsroutes), beleid (zoals tellingen en budget) en cultuur (zoals communicatie).

Sint-Niklaas heeft de voorbije jaren met een doorgedreven fietsbeleid een enorme gedaanteverandering doorgemaakt. Hiervoor legden we een aantal bouwstenen bij elkaar. Een goed ontwikkeld fietsnetwerk, bestaande uit comfortabele, veilige en duidelijk aangegeven fietspaden, is van groot belang voor fietsers. Bovendien zijn goed uitgeruste en veilige fietsenstallingen onmisbaar.

Een tiental jaren geleden bleek tijdens fietsconferenties dat we deze beide elementen als prioriteit moesten aanpakken. Daarom schakelden we een studiebureau in om een gedetailleerde fietsinfrastructuurstudie en een fietsparkeerplan op te stellen. Deze documenten zijn definitief goedgekeurd tijdens de gemeenteraadszitting van 24 juni 2016.

Fietsinfrastructuurstudie

Met de fietsinfrastructuurstudie brachten we de knelpunten binnen de verschillende functionele fietsnetwerken in kaart. Aan elk knelpunt koppelden we de urgentie voor de aanpak. De fietsinfrastructuurstudie is sindsdien een leidraad voor de stad bij dossiers voor heraanleg van het openbaar domein, en we werken nauw samen met diverse partners om de aanbevelingen van de studie uit te voeren.

Fietsparkeerplan

Het fietsparkeerplan gaf ons inzicht in het gebruik van de fietsenstallingen in de stad. Dit leerde ons vooral dat er een nood is aan kwalitatieve stallingen in de stationsomgeving. Het fietsparkeerplan is de basis voor het plaatsen van andere fietsenstallingen, aangepast aan de plaats in de stad. Het plan geeft ook een aantal creatieve oplossingen voor het fietsparkeren. Zo kunnen we ook maatwerk voorzien.

Uiteraard hebben deze documenten niet de ambitie om allesomvattend te zijn. Een succesvol integraal fietsbeleid vergt onder andere een doorgedreven communicatie en sensibilisering. Daarom hanteren we het STOP-principe (dat staat voor de volgorde van voorkeur van vervoersmiddel: ‘stappen – trappen – openbaar vervoer – personenvervoer’) consequent in onze stadsprojecten. Dat vervolledigt het streven naar een integraal fietsbeleid.

Sint-Niklaas telt momenteel 18 fietsstraten. Vaak gaat het om drukke, smallere straten in het stadscentrum waar geen fietspad kan worden ingericht. Om fietsers te beschermen, richten we ze in als fietsstraten. Fietsers mogen er over de hele breedte van de rijbaan fietsen. Auto’s zijn verplicht om achter de fietsers te blijven. In de fietsstraten geldt de zone 30-regel. 

Fietsstraten in Sint-Niklaas 

Ankerstraat Brokkelingenstraat Broodstraat
Grote Peperstraat Gasmeterstraat Hemelaerstraat
Houtbriel Kalkstraat Klein Hulststraat
Kleine Peperstraat Richard Van Britsomstraat Stationsplein
Truweelstraat (deel) Vrouweneekhoekstraat (deel) Westerlaan
Walburgstraat Westerplein Westerstraat
Fietsstraat met fietsers

Door de centrale ligging lopen er door Sint-Niklaas verschillende fietssnelwegen, onder andere de F4 Antwerpen-Gent en de F411 Sint-Niklaas-Hulst. De stad zet in op fietscomfort en fietsveiligheid. De voorbije jaren zijn deze fietssnelwegen uitgegroeid tot massaal gebruikte aanrijroutes voor fietsers vanuit de omliggende gemeenten, zowel voor woon-werkverkeer als schoolverkeer. Daar waar het kan, krijgt de fietser voorrang op gemotoriseerd verkeer van de kruisende wegen. Dat is heerlijk fietsen! 

Fietssnelweg

Fietsbrug Vijfstraten 

Eind 2022 zijn de werken voor de aanleg van een fietsbrug over Vijfstraten naast de spoorlijn van start gegaan. De werken gaan gepaard met het voorzien van een veilige oversteek voor fietsers in de Nieuwe Molenstraat. De opdrachtgever van de fietsbrug is de provincie Oost-Vlaanderen. Deze brug is een ontbrekende schakel op de fietssnelweg (F4) die over het grondgebied van onze stad loopt, langsheen de spoorlijn Antwerpen-Gent, en waar ook onder meer het vernieuwde kruispunt Driekoningen deel van uitmaakt. De realisatie van de fietsbrug betekent een aanzienlijke verbetering van de verkeersveiligheid voor fietsers aan het moeilijke knooppunt Vijfstraten/Singel. 

Meer weten over het project? Ga naar het Project Fietsbrug Vijfstraten

Fietsbrug

Verbreding F411

De noodzakelijke verbreding en verbetering van de fietssnelweg F411 komt er aan. Die start aan het kruispunt van Driekoningen en leidt via Sint-Gillis-Waas naar Hulst. De enorm populaire fietssnelweg is te smal geworden voor de vele fietsers, wielertoeristen, joggers, wandelaars en skaters. Een oplossing is in de maak. Sint-Niklaas en Sint-Gillis-Waas werken daarvoor samen met de provincie.

Plan Fietsstraten

Sint-Niklaas trekt volop de kaart van een sterk fietsbeleid. We leggen fietspaden, fietsstraten en fietssuggestiestroken aan en maken de fiets steeds zichtbaarder in het straatbeeld. Deze aanpak loont. Tellingen geven aan dat het fietsgebruik in Sint-Niklaas stijgt. Het stijgende gebruik vraagt uiteraard ook meer, veilige en propere fietsenstallingen. We doen dit op een proactieve, structurele manier. Natuurlijk kunnen er ook fietsenstallingen op vraag geplaatst kunnen worden. 

We brachten de noden voor fietsenstallingen in kaart. Waar moeten er nog fietsenstallingen bijkomen? Waar zijn de stallingen niet zo comfortabel? Deze studie vind je in het fietsparkeerplan. Afhankelijk waar je bent in de stad (bv. in het winkelhart, station of in een woonwijk), bevelen we verschillende types stallingen aan.  

Welke fietsenstalling waar?

Om rust en orde in het openbaar domein te krijgen, hebben we gekozen voor het gebruik van dezelfde fietsenstalling overal in Sint-Niklaas: het ‘fietsnietje’. Deze eenvoudige fietsbeugel is geschikt voor alle soorten fietsen en vermindert bovendien de kans op beschadiging van jouw fiets. 

Per gebied zijn de fietsenstallingen anders ingedeeld. 

 • In de winkelzone: parkeervakken voor fietsen (bv. zoals in de Stationsstraat) 

 • In het centrum: gebundelde fietsnietjes voor 

 • In de woonbuurten: kleinere hoeveelheden gebundelde fietsnietjes 

 • In het buitengebied: enkel bij haltes van De Lijn. 

 • Bij onder andere bedrijven, sportcentra, bibliotheek: grote fietsenstalling, als het kan overdekt en zo dicht als mogelijk bij de ingang. 

 • Bij activiteiten of evenementen: tijdelijke fietsenstallingen 

Extra fietsenstallingen

Op basis van de behoefte aan fietsenstallingen plaatsen we stallingen bij. Dat deden we al rondom de Grote Markt en aan het station. Jouw suggesties zijn ook steeds welkom. Nood aan meer fietsenstallingen in jouw buurt? Laat het ons dan zeker weten via mobiliteit@sint-niklaas.be.  

Bouwprojecten

Bouw je een huis? Voorzie voldoende kwalitatieve fietsenstallingen binnen je nieuwbouw of renovatieproject. De minimumnorm voor bewoners is 1 per woongelegenheid + 1 extra per slaapkamer. Natuurlijk is het nog beter om extra stallingen te voorzien.

Wil je meer weten over fietsenstallingen?

Lees er alles over in het fietsvademecum van Agentschap Wegen en Verkeer

Bewaakte fietsenstallingen

Station Sint-Niklaas  

Aan het station van Sint-Niklaas vind je bewaakte fietsenstalling 'De Bareel'. Met een vingerscansysteem krijgt de gebruiker toegang tot deze afgesloten fietsenstalling. Zo kunnen pendelaars er dag en nacht hun fiets veilig binnenbrengen of ophalen. De bewaakte fietsenstalling wordt uitgebaat door Den Azalee in opdracht van de stad. Den Azalee staat ook in voor het onderhoud en het toezicht. De fietsbrigadiers van fietspunt De Versnelling houden ook toezicht op de niet-afgesloten fietsenstallingen aan het station. Bekijk de prijzen van de bewaakte fietsenstalling 

Het woord zegt het al: een deelfiets is een fiets die je deelt met andere fietsers. Een deelfiets is niet van jou zelf: je gebruikt een deelfiets tegen een klein bedrag waar en wanneer je die nodig hebt. Handig als je zelf geen fiets hebt, als je eigen fiets kapot is of wanneer je een fiets nodig hebt op een andere locatie. Combineer een deelfiets met openbaar vervoer of stap over op een deelfiets op een Hoppinpunt of parking: met de deelfiets leg je de laatste kilometers tot je eindbestemming snel en vlot af. In Sint-Niklaas zijn er verschillende aanbieders van deelfietsen.  

Fietspunt De Versnelling

In het fietspunt De Versnelling aan het station in Sint-Niklaas kan je terecht om een fiets te huren. Er zijn zowel nieuwe dames- en herenfietsen te huur. Je kan ook een elektrische fiets huren. De huurperiode kan je zelf kiezen. Hieronder vind je de tarieven terug:  

Voor een halve dag 

6 EUR 

Voor een dag 

9 EUR 

Voor twee dagen 

15 EUR 

Voor een week 

25 EUR 

Voor een maand 

35 EUR 

Het fietspunt is elke werkdag open van 7 tot 19 uur. Tijdens de zomermaanden is het fietspunt geopend op zaterdagvoormiddag. 

 

Contact

Fietspunt De Versnelling

Arcade aan voorzijde station Sint-Niklaas - Oosterlaan
9100
Sint-Niklaas

Blue-bike

Met een Blue-bike bereik je elke bestemming in en rond de stad op een goedkope en gebruiksvriendelijke manier. Je vindt de Blue-bikes aan fietspunt De Versnelling aan de voorzijde van het station. Een Blue-bike ontlenen doe je in drie eenvoudige stappen:  

1. Lid worden 
Word lid op www.blue-bike.be (12 EUR/jaar). Je ontvangt je Blue-bike kaart binnen enkele dagen in de bus. 
OF vertrek direct door je ter plaatse lid te maken in het Fietspunt De Versnelling. Dit kan natuurlijk enkel tijdens de openingsuren. 

Heb je een MOBIB-kaart (abonnement De Lijn, NMBS, MIVB)? Geef dan het 19-cijferige nummer van je kaart op bij je registratie. Van zodra jij jouw e-mailadres hebt bevestigd, kan je meteen fietsen met je MOBIB-kaart.  

2. Ontlenen 
Houd de Blue-bike kaart voor de sleutelautomaat aan het fietsuitleenpunt. Zo heb je meteen een fiets ter beschikking (24 uur/7d). Je kan twee fietsen tegelijkertijd uitlenen per kaart. 

3. Terugbrengen en betalen 
Terugbrengen van de fiets gebeurt standaard naar hetzelfde uitleenpunt. De kostprijs voor een ontlening bedraagt 2,5 EUR per rit (max. 24 uur). Betalen doe je maandelijks, na ontvangst van het rittenverbruik per mail. 

Eens lid kan je met de Blue-bike kaart in meer dan 40 steden in België een Blue-bike fiets ontlenen aan het NMBS-station ter plaatse. 

Donkey Republic

Naast Blue-bike is ook Donkey Republic actief in Sint-Niklaas. De 36 oranje deelfietsen van Donkey Republic zijn terug te vinden op verschillende strategische locaties binnen de stad: aan Waasland Shopping, op centrumparking Westerplein en aan de stations van Sint-Niklaas (aan fietspunt De Versnelling), Nieuwkerken en Belsele. 

Er zijn verschillende abonnementsformules, voor dagelijkse gebruikers, occasionele gebruikers en eenmalige gebruikers, gericht op het bezoek van een stad. Betalen en de fiets ontgrendelen en vergrendelen gebeurt via een app vanaf je smartphone.  

Donkey Republic

Deelsteps zijn een welkome aanvulling om die laatste honderden meters af te leggen. Sint-Niklaas zet al jaren in op duurzame mobiliteit. Met de elektrische deelsteps trekken we de lijn door. Ze zorgen niet alleen voor een verbetering van de luchtkwaliteit, ze zijn ook gemakkelijk te gebruiken en toegankelijk. Op alle vlakken winst dus.

Je snel van hotspot naar hotspot verplaatsen? Dat kan gemakkelijk met de Bird deelsteps. De steps staan verspreid over het grondgebied van Sint-Niklaas en zijn vrij te gebruiken. Ideale manier om de stad te verkennen. 

Zo werkt het : 

 • Download de Bird app op je smartphone en maak een account aan
 • Open de app en zoek de dichtstbijzijnde step
 • Scan de code bovenop de step om hem te ontgrendelen en je rit kan starten
  • Een rit kost je 1 EUR om de step los te maken en daarna 25 cent per minuut.
 • Wanneer je de bestemming bereikt hebt, laat je de bird op een verantwoorde plek achter en beëindig je je rit op de app. 

De deelsteps zijn enkel te gebruiken door personen van die ouder zijn dan 18 jaar.

Deelsteps

Met het project 'Op Wielekes' heeft stad Sint-Niklaas een unieke kinderfietsenbibliotheek. Dit handige fietsdeelsysteem stelt Sint-Niklazenaren in staat om kwalitatieve kinderfietsen op maat te lenen. En het wordt nog beter: zodra het fietsje te klein wordt, kunnen leden het inruilen voor een groter exemplaar. Aan fietsenstalling ‘De Bareel’, vlakbij het station van Sint-Niklaas, staan vrijwilligers op woensdagnamiddag van 15 tot 17 uur klaar om ouders en kinderen te helpen bij het terugbrengen of ontlenen van fietsjes. Ze zorgen ervoor dat de jonge fietsers een contract mee naar huis krijgen en helpen bij het nakijken en klaarmaken van de fietsjes. Een geweldige service voor alle fietsende gezinnen! 

Fietsbib

Fietsbib 'Op Wielekes'

Stationsplein
9100
Sint-Niklaas

De beste manier om aan fietsdiefstalpreventie te doen, is je fiets laten labelen. Dat kan in Sint-Niklaas gratis bij Fietspunt De Versnelling, of tijdens één van de fietslabelacties van Lokale Politie Sint-Niklaas. 

Fietsen worden niet langer gegraveerd zoals vroeger. In plaats daarvan wordt een niet-verwijderbaar label met het rijksregisternummer van de eigenaar op het fietsframe aangebracht.  Zo blijft jouw fiets herkenbaar als jouw eigendom, en kan een fietsdief jouw fiets moeilijker doorverkopen of zelf gebruiken. 

Dankzij het label kan de politie je ook onmiddellijk contacteren als jouw fiets wordt teruggevonden. Veel teruggevonden fietsen geraken immers niet terug bij hun rechtmatige eigenaar omdat de politie niet weet van wie ze zijn. Je fiets laten labelen heeft dus alleen maar voordelen! 

Fietspunt De Versnelling

Bij het Fietspunt kan je van maandag tot vrijdag van 7 tot 19 uur terecht om je fiets gratis te laten labelen. Vergeet je identiteitskaart niet mee te brengen! 

Fietslabelacties

Lokale Politie Sint-Niklaas organiseert ook regelmatig fietslabelacties op locatie, bijvoorbeeld in de deelgemeenten, op evenementen of in scholen. Meer info vind je op www.politiesintniklaas.be of op de Facebookpagina van Lokale Politie Sint-Niklaas.  

Politie vlag diefstalpreventie

Organiseer je een fiets- of wandeltocht en wil je tijdelijke wegwijzers plaatsen? Dan heb je hiervoor toelating nodig. 

 

Tijdelijke wegwijzers

Organiseer je een recreatieve wandeling, een fietstocht of een motor- of autorondrit en wil je het parcours van je tocht aangeven met tijdelijke wegwijzers op de openbare weg? Dan heb je hiervoor toestemming nodig.  

Vraag minstens drie weken vooraf jouw toelating aan. Dit kan via mail naar evenementen@sint-niklaas.be of per brief gericht aan de afdeling Plannen en Ontwikkelen, Grote Markt 1 in Sint-Niklaas. Binnenkort kan je jouw aanvraag ook online doen.  

Wat zet je zeker in je aanvraag:  

 • contactgegevens van de organisator 

 • aard van de activiteit 

 • datum 

 • plaats en parcours van de wandeling of rit 

 • eventueel verwacht aantal deelnemers 

Overtredingen op het maken van publiciteit en het plaatsen van wegwijzers zullen beboet worden op basis van de retributie op het leveren van prestaties door diverse diensten. 

Opgelet: wil je bewegwijzering aanbrengen op gewestwegen, dan vraag je een vergunning aan bij de Vlaamse Overheid, Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, district Sint-Niklaas, Industriepark-West 51 te 9100 Sint-Niklaas (tel 03 780 20 30). 

Losse wegwijzers

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 23 oktober 2006 geen toelatingen meer te verlenen tot het plaatsen van losse aankondigingsborden en wegwijzers langs de openbare weg en op het grondgebied van de stad. Dat wil zeggen dat organisatoren van evenementen geen wegwijzers of aankondigingsborden mogen plaatsen.  

Enkel voor circussen en bewegwijzerde wandelingen, fietstochten en mountainbike-, motor- en autoritten kan een uitzondering worden verleend.  

Overtredingen op het maken van publiciteit en het plaatsen van wegwijzers zullen beboet worden op basis van de retributie op het leveren van prestaties door diverse diensten. 

Opgelet: wil je aankondigingsborden of wegwijzers plaatsen op gewestwegen, dan vraag je een vergunning aan bij de Vlaamse Overheid, Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, district Sint-Niklaas, Industriepark-West 51 te 9100 Sint-Niklaas (tel 03 780 20 30). 

Trage wegen zijn paden bedoeld voor langzaam verkeer, zoals voetgangers en fietsers. Ze zijn dan ook ideaal om je veilig en rustig te verplaatsen. Het zijn onder andere oude kerkwegels, veldwegen, en jaagpaden. Niet alle trage wegen zijn verhard en daardoor soms moeilijk toegankelijk voor rolwagens en buggy's. Trage wegen bevinden zich vooral in het groen. Ter plaatse herken je ze aan de  tragewegennaambordjes.

Een overzicht van trage wegen in Sint-Niklaas en in de deelgemeenten vind je op het tragewegenplan. Er is zowel een versie met de huidige situatie als met de gewenste situatie. 

Naar het tragewegenplan.

Zo weinig mogelijk ongevallen op kruispunten: daar gaan we voor. Op een aantal drukke kruispunten in de stad, zoals het kruispunt aan het Onze-Lieve-Vrouwplein en het kruispunt Spoorweglaan (R42)/Plezantstraat, werd een conflictvrije verkeerslichtenregeling ingevoerd. Met de regeling van ‘vierkant groen’ is er geen conflict meer tussen zachte weggebruikers en gemotoriseerd verkeer: alle fietsers en voetgangers krijgen tegelijkertijd groen en alle andere weggebruikers wachten voor een rood licht. 

Lees hier meer over het project.

Vierkant groen
Vierkant groen
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen