Fietsbeleid

Social media sharing

Sint-Niklaas trekt volop de kaart van de fiets. We willen de fiets uitbouwen tot hét voorkeursverplaatsingsmiddel voor korte afstanden. Hiermee komen we niet enkel een stapje dichter bij het bereiken van onze klimaatdoelstellingen, maar optimaliseren we tegelijkertijd de verkeersleefbaarheid in de stad. Inzetten op de fiets heeft een weerslag op diverse beleidsdomeinen, bv. fietsinfrastructuur (zoals fietspaden), service (zoals duidelijke fietsroutes), beleid (zoals tellingen en budget) en cultuur (zoals communicatie).

Sint-Niklaas is een fietsstad in wording. Om een volwaardige fietsstad te worden, moeten we een aantal bouwstenen bij elkaar leggen. Fietsinfrastructuur is een belangrijk element in het integraal fietsbeleid. Een comfortabel, samenhangend, veilig, leesbaar fietsnetwerk is essentieel voor de fietser. Daarnaast is een goede, veilige fietsenstalling onontbeerlijk. Op de inspraakrondes (fietsconferenties) bleek dat die we die beide bouwstenen eerst moeten aanpakken. Daarom stelden we een studiebureau aan om deze elementen in een studie te gieten. De documenten werden definitief vastgesteld in gemeenteraadszitting van 24 juni 2016.

Fietsinfrastructuurstudie

Met de fietsinfrastructuurstudie brengen we de knelpunten binnen de verschillende functionele netwerken in kaart. Met de inbreng van de laatste fietsconferentie geeft dit document een ontwerp-oplossing. Aan elk knelpunten koppelden we de urgentie voor de aanpak. De fietsinfrastructuurstudie is een leidraad bij dossiers van heraanleg.  De komende maanden zal de stad in samenspraak met diverse partners werk maken van de uitvoering van dit plan.

Fietsparkeerplan

In het fietsparkeerplan brachten we het gebruik in kaart van de fietsenstallingen in de stad. Dit leerde ons vooral dat er een nood is aan kwalitatieve stallingen in de stationsomgeving. Het fietsparkeerplan is de basis voor het plaatsen van andere fietsenstallingen, aangepast aan de plaats in de stad. Het plan geeft ook een aantal creatieve oplossingen voor het fietsparkeren. Zo kunnen we ook maatwerk voorzien.

Uiteraard hebben deze documenten niet de ambitie om allesomvattend te zijn. Een integraal fietsbeleid vergt onder andere een doorgedreven communicatie en sensibilisering. We willen het STOP-principe (dat staat voor de volgorde van voorkeur van vervoersmiddel: ‘stappen – trappen – openbaar vervoer – personenvervoer’) consequent toepassen in onze stadsprojecten Dat vervolledigt het streven naar een integraal fietsbeleid. Het stadsbestuur heeft zich geëngageerd om hier ook volop op in te zetten.

Mobiliteit

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen