Schoolverkeer

Sint-Niklaas is een echte scholenstad. Dagelijks verplaatsen heel wat leerlingen zich naar school. Verkeersveiligheid is hierin een belangrijk issue maar eveneens moet de ‘verkeerslast’ die dergelijke verplaatsingen veroorzaken beperkt blijven. De stad heeft daarom een aantal initiatieven ontwikkeld, die de veiligheid en de leefbaarheid kunnen optimaliseren. Zo is er een samenwerkingsoverkomst met alle basis- en kleuterscholen onder de vorm van een schoolvervoerplan. Daarnaast kunnen leerlingen via de schoolroutekaart bekijken welke route het veiligst is naar school. Om de leerlingen kundiger te maken in het verkeer worden bovendien zaken ter beschikking gesteld aan de scholen waaronder het verkeerspark.

Op de schoolroutekaart kan je nagaan wat de veiligste route naar je school is en welke punten je best vermijdt. Stad Sint-Niklaas maakte de kaart op in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen, Interwaas en de andere Wase gemeenten.

Sint-Niklaas zet in op verkeersveilige en leefbare schoolomgevingen. Daarom vernieuwden we recent de schoolroutekaart.

Wat vind je op de schoolroutekaart?

  • Een duidelijk overzicht van veilige fietsroutes richting Sint-Niklaas én in de binnenstad.
  • Tips over veilig fietsen.
  • Juiste informatie over fietsuitrusting en verkeersreglement.

Het creëren van veilige en leefbare schoolomgevingen is een belangrijk actiepunt binnen het beleidsdomein 'mobiliteit'. In dat kader werden de voorbije drie jaren voor elke kleuter- en basisschool een schoolvervoerplan opgemaakt. De klemtoon binnen deze schoolvervoerplannen ligt op de samenwerking tussen stadsbestuur, school en politie. Een veilige schoolomgeving vergt immers een degelijke, leesbare weginfrastructuur, een passend handhavingsbeleid en een juiste verkeerseducatie.

In een ideaal scenario wordt ter hoogte van een schoolingang een schoolstraat ingericht. In dit geval wordt de schoolingang tijdens schoolbegin en -einde afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dit gebeurt bv. in de Tulpenstraat (don Bosco) of in de Tortelduifstraat (Berkenboom). Helaas is een dergelijke oplossing niet in alle schoolomgevingen toepasbaar. In die omgevingen wordt de schoolingang extra geaccentueerd. Zo’n een omgeving bestaat uit een snelheidsremmer, gekleurde vakken op de rijbaan, de markering “school”, accentverlichting, een biflash en Led’s ter hoogte van het zebrapad. Om echt ruimte te maken voor de fietsers kiezen sommige scholen om naast de schoolingang een parkeerplaats voor auto’s te vervangen door fietsnietjes. In sommige schoolomgevingen wordt geëxperimenteerd met een parkeerplaats voor bakfietsen. Een extra motivatie om met de fiets naar school te gaan. Wil je weten wanneer jouw schoolomgeving een visualisatie krijgt, raadpleeg dan de bijlage.

Een eenvormige schoolomgeving zorgt voor rust in het openbaar domein. Bovendien moet de weggebruiker hierdoor getriggerd worden om zijn verkeersgedrag aan te passen. Dit draagt bijgevolg bij aan de verkeersveiligheid in de omgeving, wat dan weer een stimulans geeft voor het fietsen naar school.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen