Sneeuw en ijs ruimen

Social media sharing

Strooiplan

Zodra sneeuwval of ijzel aangekondigd wordt, starten we het strooiplan op. We strooien daarbij in drie fasen op de straten van het grondgebied. 

In fase 1 strooien we op alle invalswegen van de stad, op straten waar de lijnbus rijdt en op ontsluitingswegen tot woonwijken en sociale voorzieningen zoals scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, sporthallen, openbare parkings en hulpdiensten. In fase 1 zetten we ook personeel in om de fietspaden vrij te houden (380 km). 

Met de inzet van al het materieel hebben de stadsdiensten 8 tot 12 uur nodig om fase 1 af te werken. Een ruimbeurt voor de fietspaden duurt 12 tot 16 uur. Pijpenkoppen (dat zijn de verbredingen aan het einde van doodlopende straten) strooien we niet, want de strooiwagens kunnen hier moeilijk draaien en manoeuvreren, waardoor veel tijd verloren gaat. We willen onze tijd prioritair en efficiënt gebruiken voor de invalswegen en straten in fase 1. 

Fase 2 en 3 dekken alle andere straten van het grondgebied. Deze straten pakken we enkel aan bij uitzonderlijke weersomstandigheden of na melding van de politie, én altijd na uitvoering van fase 1.

Alle straten op het grondgebied sneeuw- en ijzelvrij houden bij hevig winterweer is praktisch onmogelijk. Daarom kiezen we in het strooiplan om eerst in te zetten op de straten in fase 1.

De stad doet een maximale inspanning om de veiligheid op de openbare weg te garanderen en daarover goed te communiceren. Van de weggebruikers verwachten we dat zij – zeker op plaatsen waar niet gestrooid is – zelf ook voorzichtig zijn.

Voetpaden

Ben je huurder of eigenaar? Dan ben je verplicht om voor je woning het trottoir over een breedte van 1,50 meter vrij te maken van sneeuw en van elke vorm van gladheid. Dat is zo bepaald in het politiereglement. Als het trottoir smaller is dan 1,50 meter, dan moet je het over de hele breedte sneeuw- en ijsvrij maken. Je moet ook de straatgoten en straatkolken vrijhouden van sneeuw. Dit geldt ook voor eigendommen die niet bewoond of niet bebouwd zijn.

De stad staat in voor het sneeuw- en ijzelvrij houden van de voetpaden rond en de toegangen tot de verschillende stadsgebouwen en -eigendommen.

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen