Sneeuw en ijs ruimen

Social media sharing
De strooiploeg aan het werk

Van zodra sneeuwval of ijzel aangekondigd wordt, activeert het stadsbestuur het 'strooiplan', met de bedoeling wegen en fietspaden zo snel en efficiënt mogelijk ijs- en sneeuwvrij te maken. Met dit strooiplan streven we er naar om alle weggebruikers op maximaal 500 meter van hun woning/bedrijf een gestrooide route te laten bereiken. Voor vele woningen is deze afstand nog veel korter. 

Strooiplan

In fase 1 van het strooiplan worden een groot aantal cruciale wegen sneeuw- en ijsvrij gemaakt. Het gaat om de hoofdverbindingswegen, belangrijke routes en invalswegen, busroutes, wegen van en naar de hulpdiensten, routes naar scholen en stadsgebouwen, bedrijventerreinen en hun toegangen. Ook ca. 120 km fietspaden, waaronder de fietssnelwegen F4 (langs spoorlijn Antwerpen-Gent) en F4111 (route Mechelen-Terneuzen), zijn in fase 1 opgenomen. Het winteronderhoud van deze fietssnelwegen wordt deels gesubsidieerd door de provincie Oost-Vlaanderen.

Er zijn bij fase 1 van het strooiplan 13 ploegen actief (met vrachtwagens, tractoren en manueel). Bij ijzel en vorst hebben deze ploegen ongeveer 3,5 uur nodig om alle rondes van fase 1 af te werken. Bij sneeuwval, als ook de sneeuwschaaf er aan te pas komt en/of straten soms twee keer moeten afgereden worden, duren de rondes langer.

Als de sneeuw langdurig blijft liggen of bij aanhoudende vorst en pas als fase 1 onder controle is, gaan we over naar fase 2. In deze fase worden bijkomende verbindingswegen en matig drukke wegen gestrooid. 

Pas bij uitzonderlijke weersomstandigheden en/of na melding van de politie, wordt fase 3 aangevat waarbij op heel specifieke locaties wordt ingegrepen. Hierbij worden de straten gestrooid die niet in het strooiplan opgenomen zijn.

Je vindt het strooiplan en de straten van fase 1 binnenkort onderaan deze pagina in bijlage.

Voetpaden

Je bent zelf verantwoordelijk voor het sneeuwvrij maken van de stoep voor je woning. Het is de plicht van elke burger. Je doet dat best met een sneeuwschop of met strooizout. Let er op dat je de afvoer in de straatgoot niet blokkeert met ijs en sneeuw. Schep de geruimde sneeuw ook niet op de rijweg. Beter is het om de sneeuw zo dicht mogelijk bij je woning te vegen of op de rand van het voetpad. Daar kan de sneeuw rustig wegsmelten.

Voor sommige mensen is het echter moeilijk om de stoep zelf sneeuwvrij te maken. Woon je naast een buur die minder mobiel is? Dan kan je bijvoorbeeld zelf voorstellen om voor hun woning ook de stoep mee te ruimen. 

Is het toch nog moeilijk om beroep te doen op iemand anders? Bel dan naar de sneeuwruimlijn (03 778 30 00). Let wel, enkel beschikbaar op weekdagen. 

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen