Trage wegen

Social media sharing

Trage wegen zijn wegen die uitsluitend of grotendeels gebruikt worden door niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers. Trage wegen hebben ook een recreatieve en cultuurhistorische waarde.

De stad heeft voor elke deelgemeente (Sinaai, Belsele, Nieuwkerken en Sint-Niklaas) een tragewegenplan opgemaakt, in samenwerking met de provincie, het Regionaal Landschap Schelde-Durme en Trage Wegen vzw. Een tragewegenplan bestaat uit een wenselijkheidskaart en een adviesnota. De wenselijkheidskaart en de adviesnota moeten samen worden gelezen. Ze geven een houvast voor het stadsbestuur bij de beoordeling van (private) projecten en bij de opmaak van stadsprojecten. Ze stellen ook duidelijk welke concrete acties de bevolking belangrijk vindt en het stadsbestuur prioritair kan uitwerken.

Een tragewegenplan heeft tot doel te komen tot een samenhangend geheel van trage wegen, dat gedragen wordt door de gemeenschap en in het bijzonder door de verschillende maatschappelijke sectoren die rechtstreeks betrokken zijn (o.a. landbouw, natuur, jeugd en recreatie). De plaatselijke bevolking en verenigingen werden bij de opmaak nauw betrokken.

Contact

Patrimonium en landbouw

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen