Verbod op zwaar doorgaand vrachtverkeer in het Waasland

Social media sharing
Gevaarlijk fietsverkeer

Een groeiend probleem

Al enkele decennia neemt het zwaar vrachtverkeer door het Waasland geleidelijk toe. Het zwaar transport vormt een aanhoudende bedreiging voor de leefbaarheid in onze dorpskernen en de verkeersveiligheid op wegen, die intensief gebruikt worden door fietsende kinderen en jongeren. Tal van studies en uitgebreide tellingen bevestigen doorheen de jaren de toenemende druk van het vrachtverkeer. De start van de werkzaamheden voor de Oosterweelverbinding op Linkeroever, met versmalde rijstroken ter hoogte van de Kennedytunnel, dreigt nog meer grote vrachtwagens naar de Wase gewest- en gemeentewegen te duwen.

Gecoördineerde actie

In maart 2018 gaf Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts toestemming aan de Wase gemeentebesturen om maatregelen te nemen tegen het doorgaand zwaar vrachtverkeer in de regio, op voorwaarde dat er werk wordt gemaakt van een gecoördineerde aanpak.

Daarop gingen de gemeentebesturen van Beveren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas en Stekene aan de slag om maatregelen uit te werken, met volgende uitgangspunten:

 • Zwaar en doorgaand verkeer weren in het Waasland met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid. 
 • Bereikbaarheid voor plaatselijk vrachtverkeer maximaal behouden (lokale bedrijven en bedrijventerreinen).
 • Een integrale benadering: samenhang in de beperkende maatregelen en geen maatregelen die problemen naar nabijgelegen gemeenten verplaatsen.
 • Afstemming tussen de politiezones voor de handhaving van de maatregelen.

Verbodsbepaling

De gemeentebesturen opteren voor een grote zone met een verbod voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton, gelegen tussen de E34 (expresweg) in het noorden en de N70 in het zuiden. Dit gebied valt grotendeels samen met de politiezone Waasland-Noord en werd uitgebreid met de vier Noord-Zuidverbindingen op het grondgebied van Sint-Niklaas:

 • de weg naar Nieuwkerken/Vrasene/Kieldrecht (N451)
 • de weg naar Stekene (N403)
 • de weg naar Sint-Gillis-Waas (as Driekoningenstraat, Lepelhoekstraat, Sint-Gillisbaan, Vrouw Mariastraat)
 • de weg naar Klein Sinaai/Stekene/Moerbeke door Sinaai (as Schrijberg, Wijnveld, Sinaaidorp, Zwaanaardestraat, Weimanstraat).

Deze maatregel sluit aan bij de visie uit het Structuurplan Vlaanderen om maasverkleining van het doorgaand vrachtverkeer van E17 naar E34 niet toe te staan. De aangewezen route voor zware vrachtwagens door het Waasland loopt via de hoofdwegen: R4-E17 en R2-E34.

verbodsbord C21

Aan de toegangen van de zone met tonnagebeperking vanaf de E34 en de N70 worden zoneborden C21 geplaatst. Een inbreuk is een ernstige derdegraads overtreding. De boete voor een vrachtwagen die de signalisatie negeert en geen bestemming heeft in de Wase regio, bedraagt 174 EUR.

Bestemmingsverkeer blijft mogelijk

De tonnagebeperking heeft als doel het oneigenlijk doorgaand vrachtverkeer in de Wase regio te weren, voor de leefbaarheid van onze dorps- en woonkernen. Maar bestemmingsverkeer en vrachtverkeer van bedrijven, gelegen in de zone, zal nog steeds gebruik kunnen maken van de gemeente- en gewestwegen.

Uitvoering

Om te vermijden dat het probleem van het doorgaand zwaar vrachtverkeer zich verplaatst naar Waasmunster, Lokeren en Moerbeke-Waas, waar ook noord-zuidverbindingen liggen tussen de E17 en de E34, werden ook deze gemeentebesturen betrokken bij het uitwerken van de maatregel.

De politiezones WaNo en Sint-Niklaas gaan samenwerken voor de handhaving van het verbod. De burgemeesters gaven opdracht om een handhavingsplan uit te werken.

Het verbod voor het doorgaand zwaar vrachtverkeer +3,5 ton tussen de E34 en de N70 wordt van kracht in het najaar 2019, onder meer na aanpassing van de gemeentelijke reglementen en na uitvoering van het signalisatieplan.

 

In bijlage onderaan deze webpagina:

 • Aanvullend reglement op het verkeer (gemeenteraad 21 juni 2019).
 • Presentatie voor gemeenteraadscommissie 17 juni 2019.
 • Zone tonnagebeperking Waasland met vier uitbreidingen op grondgebied Sint-Niklaas.
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen