Week van de Mobiliteit

Van 16 september tot 22 september 2022 is het de Week van de Mobiliteit, een initiatief van het netwerk duurzame mobiliteit. Ook in Sint-Niklaas doen we zeker mee, want onze stad trekt al jaren de kaart van duurzame mobiliteitskeuzes. Hier lijsten we er graag een aantal voor jou op. Stuk voor stuk keuzes voor de toekomst, keuzes voor comfort voor de zachte weggebruiker, keuzes voor bereikbaarheid en bovenal keuzes voor een verhoogde verkeersveiligheid.

Zone 30

Sinds woensdag 1 september 2021 is de zone 30 aanzienlijk uitgebreid in Sint-Niklaas. In nagenoeg de hele stadskern én de dorpskernen geldt nu de snelheidsbeperking. Bij een snelheid van max. 30 km per uur is de kans op een ongeval aanzienlijk kleiner. Ook de gevolgen zijn veel minder ernstig. In een scholenstad als Sint-Niklaas is verkeersveiligheid topprioriteit.

Campagnebeeld zone 30

Fietsstraten

In Sint-Niklaas werden de afgelopen jaren tal van fietsstraten ingevoerd. Dit zijn straten waarin fietsers over de hele rijbaan mogen fietsen en waar auto’s verplicht zijn om achter de fietsers te blijven. In de fietsstraten geldt de zone 30 regel.

Drie jongeren rijden met de fiets voor een auto in een fietsstraat

Schoolstraten

Sint-Niklaas is een echte scholenstad. Dagelijks verplaatsen duizenden leerlingen zich naar school. Verkeersveiligheid is hierin een belangrijk onderdeel, maar ook de ‘verkeerslast’ die dergelijke verplaatsingen veroorzaken moet beperkt blijven. De stad ontwikkelde daarom een aantal initiatieven, die de veiligheid en de leefbaarheid kunnen optimaliseren.

Zo is er een samenwerkingsoverkomst met alle basis- en kleuterscholen onder de vorm van een schoolvervoerplan. Daarnaast kunnen leerlingen via de schoolroutekaart bekijken welke route het veiligst is naar school. Om de leerlingen kundiger te maken in het verkeer, stelt de stad onder andere het verkeerspark ter beschikking aan de scholen.

Overstekende leerlingen aan schoolstraat

Deelfietsen

Ook deelmobiliteit vormt een belangrijk onderdeel van het duurzaam mobiliteitsbeleid in Sint-Niklaas. Sinds jaren kan je in Sint-Niklaas fietsen huren via fietspunt De Versnelling en Blue Bike. Er zijn zowel dames- als herenfietsen en de huurperiode kan je zelf flexibel kiezen. Ideaal voor zowel werknemers als sporadische bezoekers.

Deelwagens

Een eigen auto neemt een enorme hap uit je budget. Zeker als je je wagen niet vaak gebruikt, kan je met autodelen deze kost sterk reduceren.

Een gedeeld gebruik van auto’s kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van het aantal auto’s in de stad en de afname van de parkeerdruk, vooral in het centrum. Daarom zet Sint-Niklaas sterk in op autodelen, met bestaande initiatieven zoals Cambio, Stapp.in en particulier autodelen, maar ook met nieuwe initiatieven zoals het 100% elektrisch autodelen van Autopartners Share

Persoon met gsm in de hand aan deelwagen

Deelsteps

Naast deelfietsen en autodelen werd in juni 2021 de elektrische deelstep ingevoerd.  Ideaal voor de verplaatsing van de laatste kilometers. Deelsteps zorgen niet alleen voor een verbetering van de luchtkwaliteit, ze zijn ook gemakkelijk te gebruiken en toegankelijk. Op alle vlakken winst dus.

Jonge man op deelstep op Stationsplein

Fietssnelweg

Door de centrale ligging, lopen er door Sint-Niklaas verschillende fietssnelwegen, onder andere de F4 Antwerpen-Gent en de F411 Sint-Niklaas-Hulst. De stad zet in op fietscomfort en veiligheid. Zo hebben fietsers op de fietssnelweg op heel wat kruispunten voorrang op het autoverkeer van de kruisende wegen. En dat is heerlijk fietsen!

Kindje rijdt op de fiets door het groen

Conflictloze kruispunten

Zo weinig mogelijk ongevallen op kruispunten, daar gaan we voor. Op een aantal drukke kruispunten in de stad, zoals het kruispunt aan het Onze-Lieve-Vrouwplein en het kruispunt Spoorweglaan/Plezantstraat, werd een nieuwe, conflictvrije verkeerslichtenregeling ingevoerd. Met de regeling van ‘vierkant groen’ is er geen conflict meer tussen zachte weggebruikers en gemotoriseerd verkeer.

Groen verkeerslicht brandt voor fietsers

Voetgangerscomfort

Ook aan de voetgangers wordt gedacht. Zo werd de hoofdwinkelstraat, de Stationsstraat, jaren geleden al autovrij gemaakt. Op dit moment leggen we de ‘winkelwandellus’ opnieuw aan. Dat is de verbinding tussen de winkelstraat en de centrumparkings. Zo kan je comfortabel, veilig en in het groen wandelen in de stadskern.

Wijkcirculatieplan

Stad Sint-Niklaas wil met een aantal wijkcirculatiemaatregelen het verkeer in de stad veiliger en vlotter maken.

Wijkcirculatie - hoe het verkeer zich door de wijken van de stad beweegt - vormt één van de bouwblokken van het mobiliteitsplan (2015). Na een breed inspraaktraject met wijkrondes keurde het college op 7 augustus 2017 het wijkcirculatieplan goed. Door het doorgaand verkeer uit de stad te weren, moet de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid naar omhoog. Eén van de manieren om sluipverkeer te mijden, is het installeren van autoluwe zones en slimme mobiliteitsingrepen.

Via onderstaande knop leggen we je graag uit wat de voordelen zijn van deze wijkcirculatiemaatregelen en volgens welke principes we werken. We tonen je er hoe de plannen rond wijkcirculatie tot stand kwamen en hoe we ze uitrollen.

De stad van morgen

En het traject stopt niet. Ook in de toekomst blijft Sint-Niklaas werken aan meer duurzaamheid en meer verkeersveiligheid. Zo worden de ontwerpen voor de nieuwe Grote Markt op maat van de zachte weggebruiker gemaakt. We maken plannen om om stadsrandparkings te installeren. We investeren in een nieuwe fietsbrug.

We zijn er dan ook van overtuigd dat we ook tijdens de volgende Week van de Mobiliteit meer nieuwe beleidskeuzes en acties kunnen voorstellen in Sint-Niklaas.

Contact

Mobiliteit

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen