Hulp voor wilde dieren

Social media sharing

Voederpassen

Op openbare plaatsen mogen geen dieren (duiven, eenden, meeuwen, e.a.) worden gevoederd. Maar op sommige plaatsen is het voederen van dieren een noodzakelijk kwaad. Het stadsbestuur vaardigt daarom voederpassen uit voor bepaalde zones. De voederpas wordt afgeleverd op naam en is niet overdraagbaar. De voederpas is twee jaar geldig en kan worden verlengd voor eenzelfde duur.

De houders van een voederpas mogen zwerfkatten voederen op volgende plaatsen:

  • Peter Benoitpark,
  • Romain De Vidtspark
  • Parkbegraafptaats Tereken.

Gekwetste dieren

Zieke of gewonde vogels en dieren kan je voor verzorging binnenbrengen in een Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren van Vogelbescherming Vlaanderen. Daar doet men er alles aan om dieren die nog een kans hebben er bovenop te helpen.

Contact

VOC Kieldrecht: Familie De Koning

Kreek
52
9130
Kieldrecht
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen