Subsidie voor het behoud van kolonies huis- of boerenzwaluwen

Kiezen huiszwaluwen jouw gevel of boerenzwaluwen jouw stal uit als broedplaats, dan is dat fantastisch nieuws! Want ook van deze zwaluwsoorten worden de nestlocaties zeldzamer. Als dank voor je gastvrijheid beloont het stadsbestuur je voortaan met een jaarlijkse toelage van 15 tot 65 EUR, afhankelijk van het aantal bezette zwaluwnesten.

Tussen 1 mei en 30 juni kan je de premie aanvragen via het aanvraagformulier. Je kan je aanvraag per post of via e-mail indienen. Kom je graag persoonlijk? Maak een afspraak!

De stedelijke subsidie voor het behoud van kolonies huis- en boerenzwaluwen is een financiële ondersteuning van de stad Sint-Niklaas voor het behoud van nestgelegenheden voor huis- en boerenzwaluwen aan of in woningen of andere gebouwen in Sint-Niklaas.

Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.

Je kan de subsidie éénmaal per jaar en per adres aanvragen. Meerdere legsels in één kalenderjaar in eenzelfde nest tellen we als één nest. 

  • 1 tot en met 2 bezette nesten: 25 EUR 
  • 3 tot en met 10 bezette nesten: 37,50 EUR 
  • 11 tot en met 25 bezette nesten: 50 EUR  
  • Kolonie met meer dan 25 bezette nesten: 65 EUR 

Je komt in aanmerking voor de stedelijke subsidie voor het behoud van kolonies huis- of boerenzwaluwen, als je voldoet aan volgende voorwaarden:   

  • Enkel bezette nesten komen in aanmerking.

  • Je leeft de voorwaarden ter bescherming van de zwaluwen strikt na.

  • Verlaten nesten worden minimaal drie jaar behouden.

  • Je bent gebruiker van het gebouw waaraan of waarin de kolonie zich bevindt.

  • Je stemt ermee in dat een vertegenwoordiger van de stad of Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw komt controleren tussen 15 mei en 31 augustus.

Meer informatie vind je in het subsidiereglement.

Heb je nog vragen of wil je graag extra informatie?

Natuur

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen