Grachten & waterlopen

Regenwater hoort niet thuis in de riolering, maar moet zoveel mogelijk terugvloeien naar de natuur. Grachten en waterlopen zijn buffers en zorgen voor een vlotte afwatering bij regenval. Om wateroverlast te vermijden, onderhouden we deze regelmatig.

Scheidingsgrachten zijn grachten tussen 2 private percelen, waarvan het midden van de gracht de grens is. Beide oevereigenaars moeten de gracht onderhouden volgens het Burgerlijk Wetboek en het Veldwetboek.

De oevereigenaars moeten er voor zorgen dat de gracht en eventuele buizen in de gracht niet verstopt raken door takken, wortels, afval ... Deze grachten worden dus niet onderhouden door de stad.

Regenwater hoort niet thuis in de riolering, maar moet zoveel mogelijk terugvloeien naar de natuur. Grachten en waterlopen zijn buffers en zorgen voor een vlotte afwatering bij regenval. Om wateroverlast te vermijden, onderhouden we deze regelmatig.

Straatgrachten liggen langs de kant van een openbare weg. Het midden van de gracht is meestal de grens tussen openbaar en privé domein. Heel soms is de hele gracht openbaar domein.

Het onderhoud gebeurt door de stad (gemeentewegen) of door het Vlaams Gewest (gewestwegen).

Straatgrachten van gemeentewegen worden door een aannemer om de drie jaar onderhouden.

Regenwater hoort niet thuis in de riolering, maar moet zoveel mogelijk terugvloeien naar de natuur. Grachten en waterlopen zijn buffers en zorgen voor een vlotte afwatering bij regenval. Om wateroverlast te vermijden, onderhouden we deze regelmatig.

Daarnaast zijn er waterlopen, waarvan de bedding eigendom is van de overheid. De overheid onderhoudt die waterlopen. Sommige waterlopen worden door de stad onderhouden, sommige waterlopen worden door de provincie onderhouden en de Stekense Vaart wordt door het Vlaams Gewest onderhouden.

- Onbevaarbare waterlopen van categorie 1 worden beheerd door de afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

- Onbevaarbare waterlopen van categorie 2 worden beheerd door de provincie.

- Onbevaarbare waterlopen van categorie 3 worden beheerd door de gemeente.

- Soms is een 'polder of watering' beheerder, in dat geval is het beheer van de waterlopen van categorie 2 en 3 én de grachten de taak van het bestuur van de polder. Het polderbestuur Sinaai-Daknam onderhoudt de waterlopen de omgeving van Sinaai en Puivelde: overzicht werkingsgebied polder Sinaai-Daknam en contactgegevens

Overzicht waterlopen in Sint-Niklaas

Op Geopunt Vlaanderen vind je een overzicht van alle waterlopen op het grondgebied van Sint-Niklaas en welke categorie de waterloop heeft.

Link naar het Geoloket (klik rechtsonderaan op 'legende' voor een overzicht van het kleurgebruik).

Werken aan een waterloop

Als je zelf werken aan een gerangschikte waterloop wil uitvoeren, is het belangrijk dat je je plannen laat beoordelen. Dit doe je via een machtigingsaanvraag. Deze procedure is nodig omdat werken aan een waterloop gevolgen kunnen hebben voor de waterafvoer en ecologische waarde van de waterloop. 

Een machtiging moet je aanvragen voor alle werken aan, over of onder de bedding van een onbevaarbare waterloop.

Enkele voorbeelden:

- het plaatsen van een duiker in de waterloop om een perceel toegankelijk te maken

- het aanbrengen van een oeverversterking

Voor het verplaatsen van een beek moet je naast een machtiging ook een aanpassing aanvragen van de rangschikking van de onbevaarbare waterloop.

Hoe machtiging aanvragen?

- Voor waterlopen in het beheer van het Vlaams Gewest (1ste categorie): zie aanvraagformulier op de site van de Vlaamse Milieumaatschappij.

- Voor waterlopen in beheer van de provincie (2de categorie): zie aanvraagformulier op de site van de provincie

- Voor waterlopen in beheer van de stad Sint-Niklaas (3de categorie): vul onderstaand aanvraagformulier in als je werken wil doen aan een waterloop in het beheer van de stad Sint-Niklaas.

 

 

Aanvraagformulier werken waterloop 3de categorie

De komende vijf jaar gaat de Vlaamse Overheid aan de slag om het waterlopen en de waterkwaliteit te verbeteren. Daarvoor werden nieuwe stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas opgesteld. Deze plannen bevatten meerdere maatregelen en acties om in de periode 2022 - 2027 de toestand van de watersystemen te verbeteren en het risico op overstromingen en watertekorten te verminderen.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen