Slachten van dieren

Het slachten van runderen, paarden, geiten, schapen, hertachtigen en varkens dient in een slachthuis te gebeuren. Thuisslachtingen op het grondgebied Sint-Niklaas en haar deelgemeenten zijn verboden, tenzij met schriftelijke en voorafgaande toelating van de burgemeester. (zie algemeen politiereglement hoofdstuk II Rust en veiligheid, afdeling 2 Dieren, artikel 24 slachten van dieren).

Iedereen die eigenaar is van een dier (zelfgekweekt of aangekocht) en dit voor particulier gebruik wil laten slachten, moet éénmalig een registratienummer (ongeacht welk dier) aanvragen bij de stad of het slachthuis.

Dit registratienummer hou je bij voor latere aangiften van slachtingen.

De aangifte van een slachting dient te gebeuren in het slachthuis zelf. In het slachthuis deel je het registratienummer mee. Daar wordt dan het slachtbewijs opgemaakt en afgeleverd.

Voor het aanmaken van een registratienummer bij de stad kan een afspraak gemaakt worden via de website van de stad of op het nummer 03 778 30 00.

Slachtingen voor het Offerfeest moeten ook worden uitgevoerd in een erkend slachthuis of op een erkende tijdelijke slachtplaats. Meer informatie zie https://www.vlaanderen.be/offerfeest-praktische-organisatie Als men een dier wil laten slachten tijdens het offerfeest op een erkende tijdelijke slachtplaats, moet men hiervoor eerst een slachtbewijs aanvragen bij de stad.

 • Registratienummer: identiteitskaart
 • Slachtbewijs: (enkel bij voorafgaande schriftelijke toestemming van burgemeester voor thuisslachting of voor rituele slachting op een tijdelijke erkende slachtplaats):
  • identiteitskaart
  • registratienummer
  • beslagnummer (dit is het identificatienummer van de plaats waar de dieren gehouden worden en bestaat uit 8 cijfers)
  • oormerknummer van het dier
  • blijft 8 dagen geldig
 • Registratienummer: gratis
 • Slachtbewijs: (enkel bij voorafgaande schriftelijke toestemming van burgemeester voor thuisslachting of voor rituele slachting tijdens het offerfeest op een tijdelijke erkende slachtplaats): 11 euro

Sinds 1 september 2019 is het slachten van dieren zonder voorafgaande verdoving verboden. Bij toegestane thuisslachtingen (zie uitzonderingen) moeten de dieren dus ook voorafgaand verdoofd worden.

 • Voor zover het vlees uitsluitend bestemd is om te voorzien in de behoeften van de eigenaar en zijn gezin, is het slachten van gevogelte, gekweekt klein wild of konijnen, elders dan in een slachthuis, toegelaten,  hiervoor is geen slachtbewijs of registratie nodig
 • Noodslachtingen zoals bedoeld in de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel (het slachten van verongelukte of zieke dieren, het slachten van dieren die in onmiddellijk doodsgevaar verkeren ofwel een dreigend gevaar opleveren voor personen of goederen) worden beschouwd als gevallen van overmacht waarop geen administratieve sanctie van toepassing is.
 • Van het verbod op thuisslachtingen kan in uitzonderlijke omstandigheden afgeweken worden na schriftelijke en voorafgaande toelating van de burgemeester. Een aanvraag tot afwijking dient gemotiveerd aangevraagd te worden via landbouw@sint-niklaas.be

Als een uitzondering wordt toegestaan door de burgemeester dient voor de toegestane thuisslachting van schapen, geiten, hertachtigen en varkens een slachtbewijs afgeleverd te worden door de stad. Paarden en runderen moeten altijd geslacht worden in een slachthuis.

Patrimonium en landbouw

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen