Plan Bloei

Social media sharing
Logo van Plan Bloei

Plan Bloei is het Beleidsplan Ruimte van Sint-Niklaas. Het is het toekomstplan voor de ruimte in onze stad. Het college van burgemeester en schepenen keurde op 4 juli 2022 de conceptnota van Plan Bloei goed. Dat is de eerste stap in de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Sint-Niklaas. Hiermee geven we vorm aan onze visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Sint-Niklaas en leggen we het beleid en de acties vast die we in de toekomst willen opzetten.

Met Plan Bloei kiezen we voluit voor een groene, gezonde en levendige stad. Dat doen we door de open ruimte te beschermen. Door anders te bouwen. Door winkels, scholen en zorg op een boogscheut te voorzien. En met bomen, parken en water dichtbij in de buurt. Dit kan de stad echter niet alleen. We willen ook inwoners, ondernemers, scholen, organisaties, jeugd, … van Sint-Niklaas mee in ons verhaal betrekken. En willen ook hun mening, opmerkingen, suggesties, … over dit plan horen.

Daarom organiseren we een publieke raadpleging over de conceptnota en bijhorende proces- en kennisgevingsnota van 26 augustus 2022 tot en met 24 oktober 2022.

Meer info is te vinden in de bijlagen onderaan deze pagina.

Op donderdag 22 september 2022 doorlopend van 17 tot 20 uur zal hierover ook een info- en participatiemoment plaatsvinden in ’t Bau-huis, Slachthuisstraat 60, 9100 Sint-Niklaas.

Je kan je reactie kwijt op het participatiemoment, maar je kan ook mailen of een brief sturen naar het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas of afgeven in het stadhuis tegen ontvangstbewijs, uiterlijk 24 oktober 2022.

Reacties op de kennisgevingsnota moet je rechtstreeks bezorgen aan het Team Mer bij voorkeur via mail  of via het digitaal inspraakformulier. Je kan je reactie ook ter plekke afgeven aan het Team Mer in Brussel of ze met de post versturen naar het Departement Omgeving, Team Mer, Plan-MER 0284 (Beleidsplan Ruimte Sint-Niklaas), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, uiterlijk 24 oktober 2022.

Op deze webpagina zal de procesinformatie bijgehouden worden en zullen ook toekomstige inspraak- en participatie-initiatieven aangekondigd worden.

Samen werken we het ruimtelijk beleid van Sint-Niklaas uit en geven we er uitvoering aan. Samen maken we de stad van morgen.

Beleidsplan
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen