Sint-Niklaas Klimaatstad

Social media sharing

Sint-Niklaas wil een klimaatneutrale stad worden tegen 2050. De krijtlijnen hiervoor hebben we uitgezet in een klimaatplan. Hoe dan ook wordt het een hele uitdaging om, samen met de burgers, de lokale verenigingen en de bedrijven, de transitie te maken naar de duurzame stad van de toekomst.

Sint-Niklaas gaat een klimaatengagement aan met Europa. De stad wil tegen 2020 minstens 20% CO2 minder uitstoten. Bijkomend heeft de stad de ambitie om een klimaatneutrale stad te zijn tegen 2050. Hoe die klimaatneutrale stad er zal uitzien, weten we nog niet. Zeker is wel dat er veel zuiniger we veel zuiniger zullen moeten omgegaan met energie, dat we veel sterker zullen moeten inzetten op alternatieve vormen van energie en bovenal: een klimaatneutrale stad zal garant staan voor meer levenskwaliteit en comfort, meer groen, minder drukte en lawaai, meer ruimte en tijd voor sociale interacties, plaats voor een duurzame lokale economie ...

De stad werkt met partners en verenigingen verschillende acties uit om van Sint-Niklaas een duurzame stad te maken. Al die acties vind je terug op www.sintniklaasklimaatstad.be

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen