Social media sharing

Onthard je voortuin en vergroen je straat!

Wist je dat een groene voortuin een pak koeler is dan tegels? En dat meer groen zorgt voor een betere waterhuishouding, meer biodiversiteit, een vruchtbaardere bodem en gezondere lucht. Woon je in de Prinses Josephine Charlottelaan en heb je een geheel of gedeeltelijke verharde voortuin? Dan kan je je aanmelden voor het voortuinproject, waarbij we jou ondersteunen om je voortuin te vergroenen én zo je buurt mee op te fleuren!

testbeeld

Eind 2024 starten de wegenwerken voor de herinrichting van de Prinses Josephine Charlottelaan. We leggen ook een gescheiden rioleringsstelsel aan in de straat. Ingrijpende werken dus, met heel wat impact zowel op het openbaar domein als vaak ook op privéterrein.

In jouw straat zijn heel wat voortuinen verhard. Dat wil zeggen dat er heel wat beton, stenen, kasseien, tegels of grind in heel wat voortuinen terug te vinden is. De herinrichting van jouw straat is een uitgelezen kans om ook jouw voortuin aan te pakken en klimaatvriendelijker in te richten: met wat minder verharding, wat meer ruimte voor groen en een betere waterinfiltratie. Hierover willen we jou graag informeren.

Kort gezegd: met jouw bijdrage zorgen we samen voor een voortuin die weer wat meer ‘tuin’ wordt en een straat die weer wat meer ’laan’ wordt!

Wat houdt het voortuinproject in voor jou?

Jouw tuin bevat momenteel meer verharding dan groen

Samen met jou bekijken we wat mogelijk is om je voortuin op maat te ontharden en te vergroenen.

 • Teken in voor het voortuinproject. Je kan je op elk moment aanmelden, tot uiterlijk 15 juni 2023.
 • Een deskundige van de stad of van het studiebureau Irtas komt langs voor een gratis plaatsbezoek (binnen de maand).
 • Samen met jou bekijkt de deskundige de mogelijkheid om je voortuin te ontharden en te vergroenen. Tegelijkertijd bekijken we ook hoe we je voortuin klaar kunnen leggen voor de ontkoppeling van het afval- en hemelwater in jouw straat. De deskundige levert een plannetje aan met een bijhorende meetstaat. Zo heb je een inschatting van de nodige werken en materialen, plus een raming van de bijhorende kostprijs.
 • De dienst vergunnen van de stad bekijkt of de werken mogelijk zijn in het kader van de huidige richtlijnen voor het bekomen van een omgevingsvergunning (zie ook onderstaande info omtrent wat wel of niet kan in een voortuin).
 • Je maakt een keuze:
  • Je kan nu zelf aan de slag om op basis van het plannetje de nodige werken uit te voeren of te laten uitvoeren door een aannemer naar keuze. OF
  • Je wacht de offerte af van de aannemer die door de stad zal worden aangesteld (verwacht eind augustus 2023).
 • Als je ervoor kiest om in te tekenen op de offerte van de door de stad aangestelde aannemer zijn volgende werken gratis:
 • uitbreken en afvoeren van de ontharding (min. 3 m2 tot max. 50 m2);
 • aanvoeren en gelijkleggen van teelaarde in het ontharde deel dat wordt vergroend;
 • Voor werken die worden uitgevoerd in het kader van de afkoppeling kan de eigenaar onder bepaalde voorwaarden een subsidie krijgen van maximaal 1.500 EUR. Voor de juiste modaliteiten: zie bijhorend subsidiereglement voor afkoppeling www.sint-niklaas.be/afkoppeling

Bijkomend:

 • Indien de realisaties in de voortuin voldoen aan de huidige stedelijke norm voor een omgevingsvergunning en je een vergunningsaanvraag wil indienen, dan worden de bijhorende kosten voor aanvraag en beoordeling van een vergunning door de stad betaald.
 • Is jouw voortuin momenteel zo goed als 100% verhard of is de huidige aanleg niet in orde met recent opgelegde voorwaarden in de omgevingsvergunning (vergunning < 5 jaar oud)? Dan neemt de dienst vergunnen sowieso persoonlijk contact met jou op over jouw concrete plannen voor actie op korte termijn.

 

Projectupdate

Op 15 juni werden de inschrijvingen afgesloten. Twintig geïnteresseerden kunnen binnenkort een huisbezoek van Irtas ontvangen voor de opmaak van een ontwerpplannetje en een bijhorende meetstaat.

Het is de bedoeling de huisbezoeken af te ronden tegen eind september en met de hoeveelheid verzamelde onthardingswerken een aannemer aan te stellen in november. Uitvoering van de werken op terrein worden voorzien tegen eind april 2024.

Wie eventueel nog geïnteresseerd is om in te stappen in het onthardingstraject kan nog steeds zijn of haar naam opgeven. In de mate van het mogelijke kan jouw inschrijving dan nog na de aanstelling van de aannemer worden meegenomen.    

Jouw tuin bevat momenteel meer groen dan verharding

Chapeau!

Jouw voortuin is wellicht al een voorbeeld van een klimaatvriendelijke voortuin en voldoet tegelijkertijd wellicht ook aan de huidige voorwaarden voor een omgevingsvergunning.

Wil je zelf op korte termijn toch actie ondernemen om jouw voortuin nog klimaatvriendelijker te maken dan hij al is?

 • Raadpleeg dan de tips op maat in de catalogus van Natuurbuur.
 • Vraag voor tuinadvies op maat voor een meer ecologische en biodiverse tuin, via www.tuinrangers.be een gratis bezoek aan van een Tuinranger.
 • Wil je nog meer ontharden? Meld je dan ook aan voor het voortuinproject en geniet van dezelfde voordelen als hierboven omschreven.
 • Vind je jouw tuin een toonbeeld van klimaatvriendelijkheid en wil je dit delen met anderen uit je buurt? Geef dan zeker jouw contactgegevens door aan de stad via voortuinen@sint-niklaas.be! Wij zijn voor dit project op zoek naar voorbeeldtuinen die in beeld kunnen worden gebracht via een mooie foto of via een toonmoment voor de buurt.

Presentatie van de infoavond van 17 april:

Meer info

 • Bijkomende info over ‘wat wel of niet mag in de voortuin’ vind je terug in onze folder ‘Voortuinen’.
 • Praktische tips  om je (voor)tuin klimaatvriendelijker in te richten vind je terug in onze ‘Natuurbuur’-catalogus.
 • Praktische info over plantgebruik en types (waterdoorlatende) verharding in de (voor)tuin vind je terug in onze Groengids.
 • Elke vierkante meter verharding die verdwijnt en die we omzetten naar groen is meermaals winst voor het klimaat! Geef al de vierkante meters ontharding die je zelf realiseert in jouw (voor)tuin in de periode van 21 maart tot 31 oktober in op de website van het Vlaams kampioenschap Tegelwippen. Zo maken we samen van Sint-Niklaas de Vlaamse kampioen Tegelwippen 2023!
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen