Erkenning als vrijetijds- of opvanginitiatief

Hoe doe je een aanvraag voor erkenning?

Vul het aanvraagformulier in en bezorg het gehandtekende formulier per post.

 

Met het onderstaande formulier kan je als particulier, feitelijke vereniging of vereniging zonder winstuitkering de erkenning als vrijetijds- of opvanginitiatief aanvragen. De voorwaarden vind je in het reglement tot erkenning van opvanginitiatieven.

Let op: Je komt enkel in aanmerking als de locatie van de activiteiten, de maatschappelijke zetel of het werkingsadres op het grondgebied Sint-Niklaas gelegen is.

Je kan het hele jaar door een aanvraag indienen. Binnen ten laatste 4 weken na het indienen van de aanvraag wordt een beslissing genomen.

Wat heb ik nodig?

Bij je aanvraag voeg je deze documenten toe:

  • Attest verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallenverzekering. Als je activiteiten organiseert met en voor kinderen, is het belangrijk dat iedereen die deelneemt verzekerd is.
  • Attest brandverzekering. Heb je een lokaal of gebruik je een lokaal van iemand? Verzeker dit dan tegen brand.
  • Activiteitenprogramma. Je kan hiervoor het sjabloon gebruiken of een eigen document.
  • Uittreksel uit het strafregister van alle meerderjarige begeleiders

Minstens één maal per kwartaal worden de erkenningen toegekend.  Je ontvangt binnen enkele dagen een reactie van de dienst Kinderopvang.

Uittreksel uit het strafregister Art. 596.2

Om een erkenning als vrijetijds- of opvanginitiatief te krijgen, dien je aan je meerderjarige begeleiders een uittreksel uit het strafregister Art. 596.2 (het oude ‘model 2) te vragen. Dit uittreksel gaat specifiek over mensen die omgaan met kinderen en jongeren: psycho-medisch-sociale begeleiding, kinderbescherming, hulpverlening, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Regie opvang en buitenschoolse activiteiten schoolgaande kinderen

Abingdonstraat
99
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen