Opportuniteitsadvies kinderopvang

Wil je graag starten met kinderopvang? Dan is het vanaf 2022 verplicht om een opportuniteitsadvies te vragen aan het lokaal bestuur. Een opportuniteitsadvies moet gevraagd worden bij het oprichten van een nieuwe groepsopvang, bij verhuis van een bestaande locatie of bij uitbreiding van een bestaande locatie met meer dan 9 plaatsen.  

Contact met regie kinderopvang

Neem contact op met regie kinderopvang voor je een aanvraag indient. Het opportuniteitsadvies kan enkel aangevraagd worden na een overlegmoment.  

Aanvraag indienen

Heb je contact gehad met regie kinderopvang? Dan kan je jouw aanvraag voor een opportuniteitsadvies indienen via ons online formulier. Je krijgt een ontvangstbevestiging binnen de 7 dagen.

Ontvangst opportuniteitsadvies

Binnen de 30 dagen ontvang je via mail het opportuniteitsadvies. Je bent verplicht om het opportuniteitsadvies toe te voegen aan de vergunningsaanvraag bij Agentschap Opgroeien.  

Opmerkingen

Indien je nog opmerkingen hebt over het ontvangen advies of je bent niet akkoord met dit advies, heb je het recht om gehoord te worden. Dit kan door, binnen de 30 dagen na het ontvangen van het advies, contact op te nemen met de clustermanager welzijn via onderstaande link.

De Vlaamse regering wijzigde op 29 januari 2021 definitief een aantal besluiten met betrekking op de kinderopvang. Vanaf 1 januari 2022 is een organisator kinderopvang verplicht om een opportuniteitsadvies te vragen aan het lokaal bestuur. Dit advies moet toegevoegd worden aan de vergunningsaanvraag van Opgroeien.  

Een opportuniteitsadvies moet gevraagd worden bij het oprichten van een nieuwe groepsopvang, bij verhuis van een bestaande locatie of bij uitbreiding van een bestaande locatie met meer dan 9 plaatsen.  

Het advies is niet bindend voor de organisator, noch voor Agentschap Opgroeien. Een organisator moet wel in zijn vergunningsaanvraag toelichten hoe hij met de opmerkingen van het lokaal bestuur zal omgaan of waarom hij het advies van het lokaal bestuur naast zich neerlegt. Het opportuniteitsadvies moet een organisator er dus toe aanzetten om na te denken en voldoende informatie in te winnen over het feit of het opportuun is om een kinderopvang op te richten op een bepaalde locatie.

De aanvraag voor een opportuniteitsadvies kinderopvang is gratis.

Wil je weten hoe ons advies tot stand komt? Lees dan zeker de criteria en de procedure. Die werden samen met het lokaal overleg kinderopvang opgemaakt.

Kinderopvang

Abingdonstraat
99
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen