Wat doen stad en OCMW Sint-Niklaas?

Social media sharing

Stad en OCMW hebben als lokale besturen al jarenlang ervaring met de opvang van vluchtelingen. Nog vóór het eerste opvangcentrum van het Rode Kruis in de Kasteelstraat zijn deuren in 2001 opende, had het OCMW reeds crisisopvang in groepsverband georganiseerd. Reeds sedert de jaren ’90 heeft de stad een vaste vluchtelingenveldwerk(st)er in dienst, die vluchtelingen helpt bij hun integratie in de stad, psycho-sociale begeleiding organiseert en overleg pleegt met de lokale partners rond vluchtelingen.

Naar aanleiding van de recente vluchtelingencrisis hebben stad en OCMW middelen vrijgemaakt om vluchtelingen te ondersteunen wanneer ze zich bij een positieve beslissing vestigen in de stad. Er zijn maatregelen voorzien op het vlak van onder andere individuele hulpverlening, woonbegeleiding, gezondheidszorg, inburgering en integratie.

Buddyproject

Stad & OCMW Sint-Niklaas, de Rode Kruiscentra Kasteelstraat en Westakkers, Vormingplus Waas & Dender en Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) sloegen de handen in elkaar voor het buddyproject 2START!

De inzet van vrijwilligers die een buddy kunnen zijn voor een nieuwkomer in onze samenleving, is volgens de samenwerkingspartners een positief signaal naar een zeer kwetsbare groep in onze samenleving. Vertrekkend vanuit de individuele noden van de vluchteling, kan de vrijwilliger steun geven bij praktische en emotionele vragen, aanwezig zijn of samen dingen doen, informatie en advies verstrekken bij moeilijke beslissingen. We zien de buddy als een vertrouwenspersoon, 'een voet aan de grond', die de vluchteling helpt bij het uitbouwen van een stevig netwerk binnen onze samenleving.

CAW stelde met financiële middelen van stad Sint-Niklaas een vrijwilligerscoach aan. Deze coach neemt de werving, selectie en ondersteuning van de buddy’s op zich. Indien vluchtelingen intensievere begeleiding nodig hebben, kunnen hulpverleners van het CAW de verdere begeleiding opnemen. Het OCMW van Sint-Niklaas speelt een grote rol in de activering en verdere ondersteuning van de vluchteling. Vormingplus neemt het informeren en de vorming van de vrijwillige buddy’s op zich.

Iedereen kan zich opgeven als buddy! Via een eerste kennismakingsgesprek bekijken we dan of verwachtingen, ideeën, plannen van de kandidaat vrijwilliger overeen stemmen met onze verwachtingen van een buddy. Laat van je horen!

De buddycoach is te contacteren op hannahvandaal@cawoostvlaanderen.be of via het algemeen nummer van CAW, 03 777 58 20.

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen