Attest gezinssamenstelling

Een attest gezinssamenstelling of een uittreksel uit het bevolkingsregister geeft een overzicht van alle gezinsleden die ingeschreven staan op één adres.

Je kan het attest van gezinssamenstelling opvragen:
  • online
  • persoonlijk aan de infobalie van het stadhuis of in de deelgemeentehuizen
  • via een volmacht die je geeft aan een vertrouwenspersoon

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID) of vreemdelingenkaart (eVK), kan je het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister.

Je identiteitskaart

Een attest gezinssamenstelling of uittreksel uit het bevolkingsregister is gratis.

Burgerzaken

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen