Attest van woonst

Het attest van hoofdverblijfplaats (bewijs van woonst) bevestigt dat je ingeschreven bent op jouw adres in onze gemeente.

Je kan het attest van woonst opvragen:

 • online
 • persoonlijk aan de infobalie van het stadhuis of in de deelgemeentehuizen
 • via een volmacht die je geeft aan een vertrouwenspersoon.

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kan je het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister.

Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen
 • plaats en datum van geboorte
 • adres
 • burgerlijke staat
 • nationaliteit
 • de datum sinds wanneer je op het adres woont

Je kan ook een attest van hoofdverblijfplaats aanvragen met de historiek van je vorige adressen of een attest van hoofdverblijfplaats, nodig voor het huwelijk.

Je identiteitskaart

Een getuigschrift van woonst is gratis.

Wie kan dit aanvragen?

 • jijzelf
 • je wettelijke vertegenwoordiger (bijvoorbeeld ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden, zoals een notaris of advocaat
 • derden (bijvoorbeeld publieke of private instellingen), als ze het getuigschrift volgens de wet mogen opvragen
 • een andere persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager

Burgerzaken

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen