Geboorteakte

De geboorteakte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. In een geboorteakte vind je alle gegevens over de geboorte van een persoon. Je kan een geboorteakte om verschillende redenen (bijvoorbeeld mutualiteit, belastingen, sollicitatie, echtscheiding ...) aanvragen.

Een geboorteakte vraag je aan in de gemeente waar je geboren bent. Ben je geboren in Sint-Niklaas? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Je kan een geboorteakte opvragen:

  • online

  • persoonlijk bij dienst burgerzaken in het stadhuis of in de deelgemeentehuizen

  • schriftelijk met een ondertekende brief

  • via een volmacht die je geeft aan een vertrouwenspersoon

Je identiteitskaart.

Een uittreksel of afschrift van een  geboorteakte is gratis.

Enkel deze personen kunnen een afschrift of uittreksel van een geboorteakte opvragen: 

  • jijzelf
  • je echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
  • je wettelijke vertegenwoordiger, bijvoorbeeld ouder, voogd, bewindvoerder
  • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken), bijvoorbeeld ouders, grootouders, kinderen of kleinkinderen
  • je erfgenamen
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Burgerzaken

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen