Getuigschrift van leven

Het getuigschrift of attest van leven is een document waarmee je kunt bewijzen dat je nog in leven bent.

Je kan het getuigschrift van leven opvragen:
  • online
  • persoonlijk bij de dienst burgerlijke stand in het stadhuis of de deelgemeentehuizen
  • schriftelijk met een ondertekende brief
  • via een volmacht die je geeft aan een vertrouwenspersoon met de originele identiteitskaart of fotokopie van jouw identiteitskaart

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID) of vreemdelingenkaart (eVK) , kan je het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister.

Dit getuigschrift wordt meestal gevraagd door pensioendiensten, verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, financiële instellingen, openbare besturen, een notaris, een advocaat, de rechtbank, de ambassade of het consulaat. Je hoeft je niet meer persoonlijk aan te melden om aan te tonen dat je nog leeft.

Je identiteitskaart

Een getuigschrift van leven is gratis.

Wie kan dit aanvragen?

  • jijzelf
  • je wettelijke vertegenwoordiger (bijvoorbeeld ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden, zoals een notaris of advocaat
  • derden (bijvoorbeeld publieke of private instellingen), als ze het getuigschrift volgens de wet mogen opvragen
  • een andere persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager

Burgerzaken

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen