Overlijdensakte

Een overlijdensakte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden. Je kan een overlijdensakte voor diverse redenen (bijvoorbeeld mutualiteit of belastingen) aanvragen.

Je kan een overlijdensakte opvragen:
 • online
 • persoonlijk bij dienst burgerzaken in het stadhuis of in de deelgemeentehuizen
 • schriftelijk met een ondertekende brief
 • via een volmacht die je geeft aan een vertrouwenspersoon

De overlijdensakte wordt opgesteld in de gemeente waar de persoon is overleden. Als de persoon in een andere gemeente woonde, dan stuurt de gemeente waar de persoon overleed de akte door naar de gemeente waar de overledene woonde.

Je kan een uittreksel of afschrift van de overlijdensakte aanvragen bij het gemeentebestuur waar de persoon is overleden.

De akte van overlijden vermeldt:

 • de naam, de voornamen, de geboortedatum en geboorteplaats van de overledene, of, in geval het gaat om een onbekende, de op het ogenblik van de opmaak van de akte beschikbare gegevens
 • de plaats, de datum en het uur van het overlijden of het levenloos aantreffen.

Je identiteitskaart.

Een uittreksel of afschrift van een overlijdensakte is gratis.

Enkel deze personen kunnen een afschrift of uittreksel van een overlijdensakte opvragen: 

 • je echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
 • je wettelijke vertegenwoordiger, bijvoorbeeld ouder, voogd, bewindvoerder
 • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken), bijvoorbeeld ouders, grootouders, kinderen of kleinkinderen
 • je erfgenamen
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Burgerzaken

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen