Uittreksel uit het strafregister

Een uittreksel uit het strafregister is het vroegere getuigschrift van goed gedrag en zeden. Het uittreksel vermeldt jouw effectief uitgesproken vonnissen, die opgenomen zijn in het centraal strafregister. Meestal heb je dit uittreksel uit het strafregister nodig voor sollicitaties of om met kinderen of jongeren te werken.

Je kan het attest aanvragen:
 • online
 • persoonlijk aan de infobalie van het stadhuis of in de deelgemeentehuizen
 • via een volmacht die je geeft aan een vertrouwenspersoon

Er bestaan 3 modellen:

Model 2 (596-2)
Heb je nodig voor specifieke activiteiten met kinderen en jongeren zoals:

 • opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding
 • hulpverlening aan minderjarigen
 • kinderbescherming
 • animatie van minderjarigen
 • begeleiding van minderjarigen
 • bijvoorbeeld adoptie, functie in het onderwijs, jeugdmonitor, vrijwilliger in een jeugdbeweging, buschauffeur of steward

Model 1 (596-1)
Dit heb je nodig voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden wettelijk zijn vastgesteld zoals:

 • verzekeringen, financiën, belastingen en accijnzen
 • slijterij van gegiste en sterke dranken (dit vervangt het moraliteitsattest of verklaring van zedelijkheid), bij online aangifte hebben we volgende gegevens nodig (naam en adres activiteit/zaak, datum evenement wanneer het om gelegenheidstapperij gaat)
 • beroepsverboden
 • transport en reizen
 • wapens, veiligheid
 • milieu
 • bepaalde commerciële activiteiten, consumentenbescherming, participatie verkiezingen, octrooien
 • bijvoorbeeld wapen- of jachtvergunning of vervoer van personen en goederen

Basismodel (595)
Heb je nodig voor alle andere redenen zoals:

 • sollicitaties
 • tewerkstelling/indiensttreding
 • bezoek gevangenis
 • aanvraag visum

Je identiteitskaart

 

Een uittreksel uit het strafregister is gratis.

Voor gebruik in het buitenland ondertekent de burgemeester of een schepen het uittreksel uit het strafregister. Reken op één extra dag voor we het formulier kunnen afleveren.

Vervolgens kan je een beëdigde vertaling laten maken en laten legaliseren door FOD Justitie. Het originele document en de vertaling kan je dan laten legaliseren door FOD Buitenlandse Zaken.

Burgerzaken

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen