Buitenlandse geboorteakte registreren

Wanneer je kind in het buitenland geboren is dan kan je de buitenlandse geboorteakte laten registreren.

 

Kijk eerst na of je buitenlandse akte aan alle voorwaarden voldoet qua legalisatie en taal en of het nodig is om de akte te laten registreren.

Soms heb je ook buitenlandse akten nodig voor een bepaalde procedure (vbv. Belgische nationaliteit aanvragen, huwen in België,...) Het is mogelijk dat de voorwaarden waaraan je buitenlandse akte dan moet voldoen anders zijn. Als je niet zeker bent, neem dan eerst telefonisch contact op met het team vreemdelingen alvorens je een afspraak maakt.

Maak een afspraak

Maak een afspraak om je buitenlandse akte te laten registreren.

  • Je identiteitskaart of verblijfskaart
  • Je buitenlandse akte, die voldoet aan de voorwaarden onder 'Voorwaarden'

Een buitenlandse akte laten registreren is gratis.

Algemeen

Om een buitenlandse akte in België te laten registreren moet de akte:

  1. opgesteld zijn door de buitenlandse bevoegde autoriteit. Ze moet ook de vorm hebben die in dat land gebruikelijk is en voldoende recent zijn (niet ouder dan 1 jaar);
  2. indien nodig gelegaliseerd zijn;
  • er bestaan verschillende soorten legalisties. Op de website van de FOD Buitenlandse Zaken kan je nagaan wat de legalisatievereisten zijn.
  • voor akten uit de Europese Unie is geen legalisatie meer vereist !

3. indien nodig door een beëdigde vertaler vertaald worden naar het Nederlands, Frans, Engels of Duits.

Op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg kan je een lijst van beëdigde vertalers verkrijgen. Als de vertaling in het buitenland gebeurt, dan moet de vertaling ook apart worden gelegaliseerd.

 

Geboorteakten

Als je kind in het buitenland werd geboren en je wil hem of haar in België laten registreren, dan neem je best eerst contact op met het team vreemdelingen. Afhankelijk van de concrete situatie kunnen de nodige documenten verschillend zijn.

Vreemdelingen

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen