Geboorteakte

De geboorteakte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte. In een geboorteakte vind je gegevens over de geboorte van een persoon.

Je kan een uittreksel of afschrift van een Belgische geboorteakte aanvragen in elke Belgische gemeente.

Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte met de historiek.

Een uittreksel vermeldt enkel de actuele gegevens van de akte, zonder de historiek. Op een uittreksel staat dus enkel de huidige toestand.

Je kan een geboorteakte opvragen:

 • online
 • telefonisch op 03 778 33 20
 • persoonlijk aan de infobalie van het stadhuis

Gebruik in het buitenland?

Als je geboorteakte bestemd is voor het buitenland, dan vermeld je dit bij je aanvraag. Het is mogelijk dat er een apostille of legalisatie moet worden toegevoegd. Wij kunnen dit voor jou aanvragen. Hou rekening met een eventuele wachttijd.  Meer informatie over het legaliseren van documenten vind je hier.

De akte van geboorte vermeldt:

 • de geboortedatum, de geboorteplaats, het uur van geboorte, het geslacht, de naam en de voorn(a)am(en) van het kind;
 • de naam, de voorn(a)am(en), de geboortedatum en de geboorteplaats van de moeder, en van de vader of de meemoeder, indien hun afstamming vaststaat;
 • in voorkomend geval, het aktenummer van de akte van prenatale erkenning, of de erkenning door de moeder, vader of de meemoeder (enkel op een afschrift).

Je identiteitskaart.

Een uittreksel of afschrift van een  geboorteakte is gratis.

Wie kan voor jou een afschrift of uittreksel van je geboorteakte opvragen?

 • jijzelf;
 • je echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende;
 • je wettelijke vertegenwoordiger, bijvoorbeeld ouder, voogd, bewindvoerder;
 • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn: je (groot)ouders of (klein)kinderen;
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel. Neem hiervoor contact op met het stadsarchief.

Burgerlijke stand

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen