Kind erkennen

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij je duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen jezelf en een kind. Door een kind te erkennen heb je dezelfde rechten en plichten ten opzichte van je kind als jouw partner. Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader of meemoeder.

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij je duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen jezelf en een kind. Door een kind te erkennen heb je dezelfde rechten en plichten ten opzichte van je kind als jouw partner.

Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader of meemoeder.
 

Maak een afspraak voor de erkenning

Je kan een kind erkennen:

  • vóór de geboorte met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum. De gynaecoloog kan dit attest afleveren;
  • bij de geboorteaangifte zelf;
  • na de geboorte, zonder tijdslimiet.

Voor een erkenning komen beide ouders samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand om een aanvraag tot erkenning in te dienen. Dit kan in het gemeentehuis van je woonplaats of in de gemeente waar het kind geboren is.

Als je de erkenning voor de geboorte doet in een andere gemeente dan waar het kind geboren wordt, moet je bij de geboorteaangifte van het kind een afschrift van de erkenningsakte meenemen.

Wat breng je mee?

  • Beide identiteitskaarten van de ouders
  • Een uittreksel of afschrift van je geboorteaktes*
  • Een recente geboorteakte van het kind (maximum 1 jaar oud), bij erkenning na geboorte
  • Een doktersattest, bij erkenning vóór de geboorte, met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld.

(*)Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op.

Ben je niet ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister? Dan is het mogelijk dat je volgende documenten ook moet meebrengen:

  • Een bewijs van ongehuwde staat. Dit is enkel nodig als volgens de wetgeving van het land van herkomst een gehuwd persoon geen kind kan erkennen bij een ander persoon dan zijn echtgeno(o)t(e).
  • Een bewijs van nationaliteit
  • Een bewijs van woonst

Deze stukken moeten voorzien zijn van de nodige apostille (dat is een internationaal erkende vorm van legalisatie) of legalisatie. Een beëdigd vertaler moet de stukken ook vertalen naar het Nederlands. 

We raden je aan om vooraf contact op te nemen met de dienst burgerzaken. We kijken samen welke documenten voor jou van toepassing zijn.

Een kind erkennen is gratis.

Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader of meemoeder.

Burgerzaken

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen